Nordfjording meiner lakkeringsverkstaden gjorde ein altfor dårleg jobb på hans Chevrolet 1969-modell, og går rettens veg for å få meir enn 230.000 kroner til dekning av utgifter og omlakkering.

— Bilen er pen langt i frå, men han er langt i frå pen, seier den 51-årige nordfjordingen om lakkarbeidet som er utført på den 42 år gamle Chevrolet Corvetten hans.

Ut over dette ønskjer han ikkje å kommentere saka før den skal opp i retten, og han vil heller ikkje stå fram med namn i avisa.

Feil type lakk?

Bilen skulle lakkerast i fargen candy red ved verkstaden Repco ANS i Raudeberg i Vågsøy kommune. Ifølgje saksøkaren har arbeidet klare manglar, og hevdar i tillegg at bilen er blitt påført skader under verkstadopphaldet.

Bilen er pen langt i frå, men han er langt i frå pen. Bileigaren

Konkret går ankepunkta på at lakkeraren brukte ein klarlakk som ikkje fungerte saman med rødfargen som var nytta. Dei to lakktypane reagerte kjemisk på kvarandre, og resultatet vart ein nuppete lakkoverflate som saksøkaren meiner vil flasse og krakellere ved bruk.

— Som den profesjonelle part burde Repco forstå dette, spesielt sidan det går fram av den tekniske instruksen, skriv 51-åringens advokat Lars Marcus Evensen i sitt inlegg til Fjordane tingrett.

Må gjerast på nytt

Vidare påstår han at verkstaden nytta heilt feil framgangsmåte under arbeidet, og at heller ikkje grunnarbeidet før lakkering var skikkeleg gjort.

Ein sakkunnig faglærar i lakkfaget har vurdert bilen, og seier i si vurdering at bilen ber preg av mykje såkalla shimmer, lakken er ujamn og det er mange småbulkar, sår og sprekker. Hans konklusjon er at bilen er feillakkert, karosseriet må slipast heilt ned og jobben må gjerast på nytt.

Tilbydd 25.000, krev 230.000 kroner

For nedsliping, reperasjon, grunnarbeid og omlakkering krev 51-åringen optil 180.000 kroner i erstatning, medan han vil ha opptil 50.000 kroner til å dekke utgifter han har hatt is samband med saka. På toppen vil han at motparten dekkjer utgiftene hans til advokat.

Motparten, Repco ANS, seier seg villig til å betale 51-åringen 25.000 kroner i erstatning, og krev seg ut over dette frifunnen.

— Det var ikkje avtalt at bilen skulle ha ein finish ut over det vanlege. I vurderinga av kva som er vanleg må retten vektleggje bilens materiale og at det er tale om eit kjøretøy frå 1969, skriv advokat Per Kjetil Stautland på vegner av firmaet.

Lakksig og støvkorn

Stautland peikar på at saksøkjar sjølv skulle gjere deler av grunnarbeidet, og at dette vart mangelfullt utført. Dermed blir det ei fordeling av risiko mellom partane, meiner han.

Saksøkte avviser at det er manglar ved arbeidet dei har utført, bortsett frå sig i klarlakk og støvkorn nokre stader. For dette tilbyr dei prisavslaget på 25.000 kroner.

En dei avviser ansvar for porer og sprekker, og meiner dette skuldast bilens eigenskapar og ikkje arbeidet som er gjort. At klarlakken og fargelakken ikkje passar saman avviser dei som ein mangel.

Saka startar for Fjordane tingrett i morgon torsdag, der det er sett av to dagar til forhandlingane.