• 50 AVHØYR: I tida framover skal politiet avhøyra kundar og arbeidarar av reinhaldsaktøren. - Og sjølvsagt ein del andre personar som på ulike måtar har hatt kontakt eller vore involvert i selskapa til den sikta, seier politiadvokat Rudolf Christophersen (til v.). Her med Jan Bakke, forsvararen til den sikta, frå eit tidlegare rettsmøte. FOTO: Gidske Stark

Kravde lauslating etter «Nina»

Reinhaldsaktøren frå Sri Lanka har vore fengsla sidan oktober. I retten bad han om frigiving, mellom anna for å ta seg av huset som hadde vorte råka av stormen «Nina».