Kravene mot Waldegruppen er kommet opp i over 600 millioner kroner etter konkursen i byggekonsernet i desember.

Innberetningen fra bostyreren viser at det i Walde Bolig, Walde Entreprenør, Walde Hus, Walde Byggevare og Walde Gruppen AS er detanmeldt krav for til sammen over 600 millioner kroner. Hovedkreditor er Sparebank1SR-bank med 397,5 miillioner som i stor grad er pantesikret. De øvrige kravene på over 200 millioner er det klart at det blir mindre dekning til. I tingretten var flere av de misfornøyde kreditorene møtt fram.

— Pengene er tapt

- Jeg regner pengene som tapt, sier daglig leder Øystein Hope i Magne Hope AS.
RUNE NIELSEN

En av dem er entreprenørselskapet Magne Hope AS på Mongstad. De har 1,4 millioner utestående.— Jeg regner pengene som tapt, sier daglig leder Øystein Hope i Magne Hope AS.

Bostyrer Bjørn Åge Hamre skal i tingretten gjennomgå alle de fem selskapene i gruppen som er rammet av konkursen.

Noen av kreditorene stiller kritiske spørsmål til at det er tatt ut varer i enkelte av byggeprosjektene rett før konkursen.

Hvilke verdier som ligger til fordeling etter at de pantesikrede kravene er usikkert, i og med at banken har pant i alle eiendeler som morselskapet Walde Gruppen har.

Den totale gjelden til Sparebank1SRbank er oppgitt til 397,5 millioner for hele det konkursrammede konsernet.

— Dividenden til de uprioriterte kreditorene blir nødvendigvis ikke høye tall, sier bostyrer Bjørn Åge Hamre.

Det finnes også selskaper som ikke er gått konkurs, blant annet selskapet Walde Utvikling. Hvilke verdier disse utgjør vil bobehandlingen vise.

Alvorlige problemer

Det var i desember i fjor at fem selskaper totalt i konsernet endte i skifteretten etter å ha havnet i alvorlige betalingsproblemer.

Waldegruppenbenyttet finans­­krisen til å vokse kraftig. Selskapet kjøpte blant annet opp Byggmester Asbjørn Gullaksen, Reknes Hus, Nordgreen & Frønsdal og Nexi Bygg.

Bostyreren fortalte under skiftesamlingen at han nå vil starte et arbeid for å se på om det er omstøtelige transaksjoner som kan ha skjedd i forkant av konkursen.

I sin gjennomgang pekte han på at byggevare- og entreprenørvirksomheten som hadde slitt med dårlig økonomi og nærmest utløste konkursen i resten av systemet. Det var flere av selskapene som hadde anstrengt økonomi, og var dermed sårbare når entreprenør- og byggevarevirksomheten gikk med store underskudd.

- Lav verdi på slakt

For de to brødrene Rolf og Håkon Nesheim ble det et tungt møte med de som hadde tapt penger. De må se at mange ikke får dekket regningene sine.

— Det er klart at verdiene på et slakt er langt mindre enn om disse prosjektene og selskapene ble drevet videre, sier Rolf Nesheim.

Sorgarbeid

De forteller at det kom som et sjokk at hele det renommerte bygg- og entreprenørselskapet skulle gå over ende.

— Vi hadde jobbet lenge med å få byggevarevirksomheten i pluss. Men det var først rett i forkant at vi forstod hele systemet ville gå med. Det kom som et sjokk, sier Rolf Nesheim. Han forklarer at dagene nå går med til å hjelpe bostyreren med arbeidet.

— Det blir også litt sorgarbeid på oss selv. Det er klart at dette er veldig tungt. Og det er tungt å se at verdier som kunne vært utviklet og solgt til priser som er kanskje halvparten av det prosjektene ville gitt i totalverdi, sier Rolf Nesheim.

- Hva tenker dere om kreditorene?

— Vi får se hvordan det går med bobehandlingen og hvor store verdier det er som kan bidra til å dekke kravene deres.

220 ansatte

Totalt 220 personer var ansatt i selskapene som ble slått konkurs da byggentreprenør-imperiet raknet. De ansatte kjente til at arbeidsgiveren slet med vanskelig økonomi, men for de fleste kom likevel konkursen som en overraskelse. Selskapet har hovedkontor i på Frekhaug i Meland kommune, men har drevet betydelig virksomhet i Bergen.

Mange av de ansatte har vært hjemmehørende i Meland og nabokommunene.

Waldegruppen har vært eid av brødrenen Håkon og Rolf Nesheim med henholdsvis 75 og 25 prosent hver.