Parkeringsplasser på gateplan er mangelvare i Bergen sentrum. Nå har en parkeringskrangel om flere hundre tusen kroner havnet i Bergen tingrett.

Ica Norge og eiendomsselskapet Banus AS er saksøkt. Eiendomsinvestor Ole Jacob Remfeldt krever opptil 800.000 kroner i tapte leieinntekter.

1650 kroner pr. plass Remfeldts selskap Tide Eiendom kjøpte parkeringsplassen ved Rimi i Øvregaten i 2008 for 6.220.000 kroner. Selger var Øvregaten Eiendom, et selskap som nå er konkurs.

— Jeg hadde gitt dem et lån som de misligholdt. Da måtte jeg ta over plassen, sier Remfeldt til bt.no.

Han skrev til alle leietakerne på parkeringsplassen for å spørre om de ville forlenge leien, til 1650 kroner pr. plass i måneden.

Alle svarte, bortsett fra Ica som driver Rimi-butikken.

— Da fikk jeg en telefon fra Jarle Nordnes. Han sa at butikken hadde rett til å bruke parkeringsplassene, sier Remfeldt.

Ikke tinglyst I 2006 hadde Nordnes’ selskap Nordnes Eiendom kjøpt bygningen som Rimi holder hus i. Selger var også i dette tilfellet Øvregaten Eiendom. Med på lasset fulgte en avtale om vederlagsfri bruk av tolv parkeringsplasser.

Da Remfeldt kjøpte parkeringsplassen, var bygningen solgt videre til Banus AS, et selskap eid og ledet av Trond Nielsen, svoger til Jarle Nordnes.

Men salget til Banus AS ble ikke tinglyst. Dermed fant ikke Remfeldt noen heftelser på plassen da han sjekket grunnboken før kjøpet.

— Å kjøpe en eiendom uten tinglysing innebærer en risiko, sier Remfeldts advokat Siri Holand.

Remfeldt hevder han ikke ble fortalt om Icas avtale om fri bruksrett før han kjøpte plassen.

Trond Nielsen i Banus AS ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Men de saksøktes advokat Ole Rieck avviste kravet fra Tide Eiendom i retten.

— Kjøper overtok eiendommen med alle forpliktelser i 2008, sa Rieck.

Han mener at Tide Eiendom fikk tilstrekkelig informasjon om heftelsene ved plassen før kjøpet.