— Et flytende gasskraftverk er ikke veien å gå for å få bukt med luftforurensningen i Bergen. Her er noen lurt til å tro at fossil brensel er en løsning for fremtiden, sier Ingar Flatlandsmo, sentralstyremedlem i Norges Naturvernforbund.

Bakgrunnen er Ap-politiker Ruth Grungs engasjement for å få Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune til å bevilge penger - samlet 1,75 millioner kroner - til et forprosjekt for et kraftproduserende fartøy som kan forsyne skip ved kai i Bergen med strøm.

Bort med dieselaggregat

Planen er at Hordaland Maritime Miljøselskaps kraftskip skal levere miljøvennlig energi — laget ved hjelp av batterier, brenselceller og naturgass - til erstatning for strøm fra forurensende dieselaggregater om bord i besøkende fartøyer i Bergen havn.

— Det det handler om er et gasskraftverk, som altså er basert på fossil brensel. Her har Ruth Grung gått rett i fellen til fossillobbyen, og vil bruke skattebetalernes penger på gårsdagens løsninger, sier Ingar Flatlandsmo.- Nå bør Filip Rygg komme ut og si at denne løsningen er uaktuell, sier Flatlandsmo. Rygg (KrF) er Bergens nye byråd for byutvikling, klima og miljø.

- Landstrøm best

Naturvernforbundet ser landstrøm som det beste alternativet til dieselprodusert elektrisitet om bord i skipene på Bergen havn. Oslo har nylig åpnet et landstrømanlegg for Color Lines to Kiel-ferger, og reduserer dermed CO2-utslippene tilsvarende det 1700 personbiler forurenser årlig. Et av hovedstadens største punktutslipp for NOx blir borte, og det blir mindre svevestøv.

— BKK har konkludert med at det er mulig å få til landstrøm også i Bergen havn. Norge er særlig godt rustet til å vise veg ut av det fossile samfunnet, sier Naturvernforbundets Ingar Flatlandsmo.

— Det fins i dag ingen garanti for at all landstrøm kommer fra fornybare kilder?

— Den er iallfall mye renere enn strømmen fra et gasskraftverk. Jeg er glad for at byrådet har signalisert at det skal bli tilbud om landstrøm også i Bergen havn, sier Flatlandsmo.

BKK og Bergen og Omland Havnevesen konkluderte i 2008 med at to landstrømstasjoner ved Koengen og Dokken ville koste 123 millioner kroner. Nå har havnevesenet nok en landstrømutredning på trappene, den skal være klar i april neste år.

Hva er best? Syng ut i kommentarfeltet!