Kraftselskapenes overskudd halvert

Lave strømpriser gjorde at de norske kraftselskapenes driftsresultat ble halvert fra 2010 til 2011. Ingenting tyder på at situasjonen vil endre seg med det første.