Den siste beregningen fra Fiskeridirektoratet, som er offentliggjort i dag, viser at den ulovlige torskefangsten i Barentshavet i fjor tilsvarte åtte prosent av den lovlige kvoten.

Det er en kraftig reduksjonen i det ulovlige fisket siden 2003. Da tilsvarte den ulovlige fangsten hele 57 prosent av torskekvotene i Barentshavet. Og verdien av det ulovlig fisket ble anslått å være over en milliard kroner.

Et tettere kontrollsamarbeid med Russland, og strengere krav til dokumentasjon på at fisk som levere i europeisk havner er lovlig fisket, har bidratt til å redusert det ulovlige fisket.

— Fra 2002 til 2005 var det årlige overfisket på cirka 100.000 tonn hvert eneste år, og utgjorde en stor belastning for bestanden, fiskerinæringen og fiskeriavhengige samfunn på kysten. At vi har redusert overfisket til 15.000 tonn torsk i 2008 er derfor en seier for miljøet som også har stor betydning for økonomi og arbeidsplasser langs kysten. Jeg vil rette en varm takk til alle i Norge og samarbeidende land som har bidratt til dette resultatet, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i en pressemelding.

Hysefiske er under halvparten så stort som torskefisket. Her anslår Fiskeridirektoratet at det blir fisket 24.000 tonn ulovlig. Det utgjør 35 prosent av den lovlige kvoten.

Scanpix