Ifølge tallene som Tide selv innrapporterer har antall innstilte og kraftig forsinkede busser i Bergen blitt redusert fra 610 i oktober til 75 i mars. Særlig etter årsskiftet har antallet stupt.

Bussturer som er innstilt, avbrutt eller mer enn 20 minutter forsinket i Bergen Sentrum, Nord og Sør. (Klikk på bildet for større versjon)

— Vi har rundt 4000 avganger i Bergen hver dag så det er en heftig oppgave å få alt til å klaffe. Selv når tallene var høye var presisjonsnivået ganske bra i sum, sier direktør Roger Harkestad i Tide Buss AS.

Han vil først og fremst berømme sjåførene for den kraftige forbedringen.

- Umulige rutetider

— Vi fikk et helt nytt ruteopplegg i høst. Det var en del umulige rutetider som nå er justert, og vi brukte litt tid på å innarbeide nye traseer.

Selskapet har mellom 500 og 600 sjåfører. Hvis tre eller flere av dem forsover seg på samme dag går det fort ut over rutene.

Glatte veier eller arbeid i veibanen er også faktorer som kan skape forsinkelser. Harkestad trekker spesielt frem sprengingsarbeidene i Sandviken som en trafikkstopper. I tillegg kommer bybanearbeidet som stadig forflytter seg.

I Olav Kyrres gate sitter Stine Helen Tellnes (18) og venter på bussen til Loddefjord. Den skulle ha vært her nå.

— Jeg opplever flere ganger i uken at busser ikke kommer. I ruten står det at de skal gå hvert 10. minutt, men det kan gå opp til en halv time. Det er jo kjedelig hvis en skal rekke noe.

Hun har ikke lagt merke til den kraftige forbedringen som har skjedd siden oktober.

— Det er stort sett de samme rutene som blir forsinket, så jeg vet litt hvilke busser jeg kan regne med skal komme og hvilke som er usikre, sier Tellnes.

Milliongebyrer

Både buss- og bybaneoperatørene må ut med store gebyrer til skyss hvis de ikke holder rutene. De får også bonuser hvis de gjør det bra, og kundene er fornøyde.

Antall henvendelser til rutetelefonen 177 med spørsmål om ruter i Hordaland. (Klikk på bildet for større versjon)

— I desember hadde vi spesielt én uke hvor vi gjorde en for dårlig jobb. Det kostet oss over fire millioner kroner i gebyrer den måneden. Til sammenligning ligger vi så langt an til under 100.000 kroner i mai, noe som er rekordlavt. Avhengig av ruteområde kan én enkelt innstilling koste opp til 50.000 kroner.

Direktøren mener selskapet nå følger rutene så godt som en kan regne med er mulig. Samlet sett tror han Tide skal tjene en del på ordningen med gebyrer og belønning.

— For vår del er det mulig å oppnå rundt 26 millioner kroner i bonus for bergensrutene på et år. Vi får ikke full pott denne gangen, men går nok godt i pluss.

Harkestad er spesielt fornøyd med rutene i Bergen Sør, noe sjåførene får merke i form av kaker, vafler og hyggelige tekstmeldinger fra ledelsen.

Stabil bane

Også Bybanen har hatt en reduksjon i innstillinger og forsinkelser siden starten. I fjerde kvartal 2010 ble det meldt om 222 avvik. Det siste året har tallet variert mellom 10 og 20.

— Vi har blant annet blitt kvitt barnesykdommene på vognene, signalanlegget er forbedret og personellet har fått mer erfaring med å håndtere ulike feil, sier administrerende direktør Gry Miriam Olsen i Fjord1Partner.

Bybaneturer som er innstilt, avbrutt eller mer enn 20 minutter forsinket. (Klikk på bildet for større versjon)

Det er også blitt færre ulykker etter hvert som bergenserne er blitt vant til at Bybanen er en del av trafikken.

— Det blir fort noen innstillinger når det oppstår en ulykke. Når det kommer mange nye studenter til byen som ikke er vant til banen, passer vi på å gå ut med ekstra informasjon rettet mot disse.

Olsen sier det sjelden er forsinkelser på grunn sykdom blant sjåførene.

— Da tar ledelsen i et ekstra tak. Vi har ikke hatt innstillinger på grunn av sykdom det siste året, sier direktøren, som ikke vil si noe om selskapets kostnader og inntekster med gebyrer og belønning fra Skyss.

- Står fast i kø

— Dette er gledelige tall. Antall forsinkelser og innstillinger ligger mye lavere enn de gjorde mot slutten av 2011. Vi tilstreber nøyaktige kjøretider, det er noe vi arbeider kontinuerlig med, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

Hun mener hovedutfordringen for bussene er økt trafikk gjennom hovedkorridorene inn mot sentrum. Bussene må stå i samme kø som bilene.

I sentrum trekker hun spesielt frem Olav Kyrres gate, Christies gate, Puddefjordsbroen, Løvstakktunnelen og Danmarks plass som vanskelige.

— I Ibsens gate kan bussen bruke opp til 25 minutter i rushtid, mot 5 minutter utenom rushen.

Bybanen har avgang hvert 5. minutt i rushtiden, mens bussenes stamlinjer (linje 2, 3, 4 og 5) da går hvert 10. minutt.

— På enkelte strekninger kjører to stamlinjer parallelt slik at det i praksis er 5. minutters frekvens. På linjer med mindre hyppige avganger merkes så klart forsinkelser og innstillinger på en annen måte, sier Lundberg Berntzen.

Stoler du på at bussen kommer? Si din mening.