I januar og februar ble det satt i gang bygging av 3.866 boliger. Det er 17 prosent færre enn i samme periode i fjor. Nedgangen fra toppåret 2007 er på hele 36 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Den nedadgående utviklingen kan være enda større enn tallene viser. En grunn er at det er flere forsinkelser i registreringen enn tidligere. I tillegg kan prosjekter som ble registrert som igangsatt, ha blitt utsatt på grunn av fall i etterspørselen.