Oslo slo sterkt ut fordi oljeprisen også opplevde et kraftig fall. I perioder lå prisen per fat mellom 4 og 5 dollar lavere enn dagen før.

Men ikke bare oljen, også andre råvarer faller i pris fordi verden frykter en ny resesjon. Dermed synker etterspørselen etter råvarer og energi. Begge deler rammer Norge sterkere enn de fleste andre land.