— Regjeringen må følge opp avtalen de gjorde med KrF og V. Bergen må få det neste servicenteret for utenlandske arbeidere, sier Hareide.

Han mener det haster for næringslivet i Bergen.

Slike servicesentre (SUA) er allerede etablert i Oslo, Kirkenes og Stavanger. Servicesentrene er samlokaliseringer av skatteetaten, politiet, Utlendingsdirektoratet og Arbeidstilsynet.

Diskuterte

Tidligere i desember sendte Kjell Ingolf Ropstad (KrF) et skriftlig spørsmål til arbeidsminister Robert Eriksson (Frp). Her viser han til at Bergen lenge har jobbet for å få et slik senter.

— Innvandrerbefolkningen i Bergen økte fra 19.054 i 2006 til 38.789 i 2013, som er en dobling. Jeg er kjent med at Bergen kommune ønsker dialog med statsråden. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det blir etablert et SUA i Bergen, og når kan det forventes, spør han.

Nå har svaret kommet. Statsråden påpeker at regjeringen ønsker å etablere flere slike servicesenter, for å redusere tidsbruk og unødvendig byråkrati ved arbeidsinnvandring. Han sier imidlertid samtidig at regjeringen må bruke tid for å finne ut når, hvor og hvordan de skal etablere neste senter.

«Jeg vil se nærmere på denne saken i god kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet. Det er ikke nå grunnlag for å tidfeste denne prosessen ut fra ønsket til Bergen kommune».

Vil ikke vente

Svaret er ikke godt nok for KrF-leder Hareide. Han peker på at statsråden selv sier at disse servicesentrene er nyttige og fører til kortere saksbehandlingstid. Det er ingen grunn til å bruke mer tid på dette-

— Staten tilbyr næringslivet i andre regioner bedre rammevilkår enn i Hordaland, konkluderer Hareide.

Marit Warncke i Bergen Næringsråd deler kritikken til KrF-lederen. Hun mener svaret fra statsråden er bekymringsfullt.

— Vi ble glade da dette ble nevnt eksklusivt i regjeringsplattformen. Vi håpet da at dette skulle komme på plass fort.

Næringsrådet sendte onsdag brev til statsråd Robert Eriksson om saken.

Helt håpløst

Warncke mener dagens situasjon er håpløs for arbeidsinnvandrere.

— De må gjennom en kanossagang. Vi snakker blant annet om mennesker som allerede har fått arbeid, og bare venter på å kunne sette i gang. Det er seniorforskere som kommer til UiB eller NHH.

Stavanger har allerede hatt tilbudet på plass i flere år, sier hun, og mener det er utrolig at ikke Bergen skal få det på plass fort.

— Alle er jo positive til det.