Felles for dem er at de ikke er å finne på skattelisten. Hipp hurra for delingsmodellen. Det var med de beste forsetter at undertegnede gikk til Bergen likningskontor, sto i protokollkøen og ventet tålmodig på å få tak kjente navn fra de 32 navnelistene med blå perm som var fordelt ut over rommet i første etasje. Jeg hadde 24 navn på listen over kultur— og mediepersonligheter, som det heter i dag. Fangsten var mer enn beskjeden, den var under minstemål.

Forklaringen på at Tor Endresen, Helge Jordal, Jo Strømgren, Karoline Krüger, Jon Fosse, Jan Eggum, Gunnar Staalesen, Bergljot Jònsdòttir og en drøss andre skuespillere, artister og kulturpersonligheter ikke kommer med i denne likningsrunden, er både enkel og vanskelig. Den enkle forklaringen er at noen har vært så (u) heldige å arve noen aksjer eller på annen måte vært tvunget til å levere selvangivelse som ikke er forenklet. Da går det ennå en tid før skatteoppgjørets time kommer. Men hovedårsaken er delingsmodellen. Norske artister og underholdere ordner sine inntekter gjennom egne aksjeselskap som gir gunstigere beskatning. For at delingsmodellen skal fungere, bør man eie mer en 2/3 av aksjene selskapet og jobbe aktivt i bedriften.

Dersom en del vilkår er oppfylt skal årsoverskuddet i selskapet deles opp i to deler: kapitalinntekt og beregnet personinntekt. Personinntekten blir overført eller tilordnet de som jobber i bedriften og beskattes selv om man ikke har fått utbetalt inntekten i form av penger. Den person som på denne måte blir «tilordnet» en personinntekt skal betale skatt av beløpet i form av trygdeavgift (høy sats 10,7 %) inntil 12G som hovedregel. Skatten kommer altså på personens selvangivelse og skatteoppgjør. Dette er den økonomiske definisjon på kjendisenes fravær.

Derfor ble listen over såkalte kjendiser uhyre kort denne gang. Det er rart med det; kulturpersonligheter gir seg selv, fullt og helt. Men når det kommer til lønn og fortjeneste er de delt.

Derfor er vår lille liste bestående av tre redaktører (BT, BA og NRK), pluss en programsjef, en artistformidler og en TV 2 kjendis. Og resten er å finne inne i delingsmodellen et eller annet sted.