• Jeg har hatt mange konkursbo, men Steinar Natås er i en særklasse, sier advokat.

Konkursrytteren Steinar Natås har pådratt seg krav fra kreditorer på nesten 30 millioner kroner. Antall hordalendinger i konkurskarantene har økt kraftig.

LES TILSVARET:

Mange «hendelige uhell»

5. oktober 2002. Natås sitter med momsoppgaven foran seg. Han har allerede fått purring fra Fylkesskattekontoret. Natås tar pennen fatt. I feltet der han skal angi omsetningen for Nor Drift AS skriver han inn 1,3 millioner kroner. Deretter fakser han oppgaven av gårde.

Egentlig skulle han skrevet inn 6,8 millioner kroner i omsetning. Med denne grove feilen unndrar Natås over 1,3 millioner kroner i merverdiavgift.

I januar 2005 står Natås i tiltaleboksen i Bergen tingrett. Han er tiltalt for en rekke tilfeller av avgiftsunndragelse. Natås, som driver en rekke bedrifter, påstår at han skrev av tall fra feil selskap da han fylte ut oppgaven.

Retten tror ham ikke:

Samtlige tall i oppgaven er ukorrekte. Fra dommen i Bergen tingrett

«Samtlige tall i oppgaven er ukorrekte», slår dommerne fast.

«Det er et gjennomgående trekk ved tiltaltes forklaringer at han forklarer seg med hendelige uhell og forvekslinger ...».

Natås blir dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for avgiftsunndragelse og brudd på skattebetalingsloven i tre selskaper. Dette er hans tredje straffedom på fire år.

Antall i karantene fordoblet

Hvor mange konkursryttere som år etter år tapper private og offentlige kreditorer, finnes det ikke tall for. Men det finnes tall over antall næringsdrivende som er ilagt konkurskarantene. Dette er mennesker som har drevet selskap til konkurs, og som en domstol mener er uskikket til å drive forretningsvirksomhet og gjerne har brutt loven en rekke ganger.

På fem år økte antall personer i Norge med konkurskarantene fra 526 til 648. I Hordaland har økningen vært betydelig høyere. Ved utgangen av september var det 35 personer med adresse i fylket som hadde karantene. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2006. Ingen andre fylker er i nærheten av samme økning i denne perioden.

Personer med konkurskarantene kan ikke stifte eller lede et selskap i karanteneperioden, som normalt er to år.

Natås har hatt konkurskarantene tidligere. Og han kan få det igjen, om advokat Bjørn Åge Hamre får det som han vil.

- Han finansierer virksomheten ved å unnlate å betale inn skatter og merverdiavgift. Når det blir for mye kreditorpress mot et selskap, oppretter han et nytt og overfører driften dit, sier Hamre, som bestyrer boet i Nor Grafisk Holding AS, som gikk konkurs i 2008.

Pengejakten

Natås driver trykkeri og grafisk produksjon. Totalt har han det siste tiåret vært involvert i minst 15 selskaper som har gått konkurs eller blitt lagt ned.

Ut fra innberetninger fra syv konkurser og tre dommer, kan Natås’ forretningsvirksomhet disse årene oppsummeres slik:

Mange av selskapene er eid av andre Natås-selskaper, hvorav flere har byttet navn. Regnskapene er til dels meget mangelfulle.

Han er notorisk dårlig betaler, spesielt når det gjelder skatter og avgifter. Samlede krav fra kreditorer: Nær 30 millioner kroner.

Når et selskap går konkurs flyttes verdier over i andre selskaper, slik at det er få eller ingen verdier igjen. Dermed blir det enda vanskelig for å få dekket krav.

Men noen ganger lykkes det.

- Denne gangen klarte vi å riste noen penger ut av ham. Gjennombruddet kom da jeg gikk etter Natås personlig, sier Hamre.

Han er tydelig stolt der han sitter på møterommet til Advokatfirmaet Vogt & Wiig med en stappfull ringperm foran seg. Totalt var det rettet krav mot konkursboet i Nor Grafisk Holding AS på flere millioner kroner.

- Boet var egentlig helt tomt, og jeg kunne ha innstilt bobehandlingen for lenge siden, sier Hamre.

Men han ga ikke opp.

Penger fra «tomt» bo

Boet tok ut søksmål om styreansvar mot Natås. Det resulterte i et forlik der han gjennom en nedbetalingsordning skulle betale 650.000 kroner. De første 100.000 kronene kom, men resten uteble. I sommer begjærte derfor bostyreren Natås personlig konkurs.

Det ga resultater.

Nylig la Natås ytterligere 800.000 kroner på bordet i et endelig forlik. Det til tross for at namsfogden tidligere i sommer ikke fant noe av verdi da de gikk gjennom Natås’ privatøkonomi. Hamre vet ikke hvor Natås tok pengene fra. Med andre innbetalinger fikk bostyrer Hamre inn 985.000 kroner i det som tilsynelatende var et tomt bo.

Den endelige sluttinnberetningen etter konkursen viser at det likevel var udekkede krav i boet for over 4,4 millioner kroner.

Natås har tidligere vært underlagt konkurskarantene minst én gang. Nå har Hamre begjært en ny karantene for Natås.

Asbjørn Neverdal jobber for en rekke borevisorer i Bergen og har i oppdrag å selge unna eiendeler i konkursbo for å få inn mest mulig penger til kreditorene.

- Jeg har vært inne i mange konkursbo som tilhører Natås, og har aldri sett så mye sjonglering i hele mitt liv, forteller Neverdal.

MYE UFLAKS: Nor Grafisk er bare ett av 15 selskaper Natås har vært involvert i det siste tiåret som har gått konkurs eller blitt lagt ned.
– IKKE SETT MAKEN: – Jeg har vært bostyrer siden 2007 og hatt mange konkursbo. Men Steinar Natås er i en særklasse, sier advokat Bjørn Åge Hamre.
ELIAS DAHLEN