Konkursøkning i 2014

Antall konkurser økte betydelig i fjor - og kraftig mot slutten av året. I år vil antall konkurser bli enda høyere, tror analytikere.