• Bergen Bydrift KS ble omdannet til aksjeselskap for vel to år siden.
  • Selskapet fikk en direktetildeling av oppdrag fra Bergen kommune/Samferdselsetaten i tre år gjennom to kontrakter, «Renhold Bergen sentrum» og «Driftsavtale Bergen sentrum». I 2009 utgjorde oppdrag fra kommunen 165,7 millioner kroner.
  • 90 prosent av inntektene i Bydrift kommer fra kommunen. Bydrift har, så lenge det får direktetildeling av kontrakter, ikke lov til å ta andre oppdrag for mer enn ti prosent av omsetningen.