Konkurransetilsynet har varslet at det kan bli aktuelt å gripe inn mot gigantavtalen der Orkla kjøper erkebergenske Rieber & Søn.

Varselet innebærer at tilsynet vil jobbe videre med saken.

13.mai må de avgjøre om de vil stoppe eller legge føringer på oppkjøpet.

Tilsynet trenger ikke å begrunne at de nå undersøker avtalen videre, men skriver i meldingen til partene at det er behov for mer tid for å avgjøre konsekvensene av sammenslåingen i de berørte markedene.

De understreker samtidig at saken kan bli avsluttet uten inngrep før den endelige fristen går ut.

Godkjenning av oppkjøpet er delt.

EUs konkurransemyndighet og russiske konkurransemyndigheter godkjenner de delene som ligger utenfor det norske markedet.

Konkurransetilsynet skal beslutte om kjøpet er i strid med norsk konkurranselovgivning. EU har varslet at de godkjenner avtalen, det samme har de russiske myndighetene.

Konkurransetilsynet har allerede lagt ned et såkalt gjennomføringsforbud, slik at Orkla og Rieber ikke allerede iverksetter planene som kan føre til uopprettelige skader på konkurransen i de markedene det gjelder.