Pål Nedregotten, Origo

Kun 200 av de 600 brevduene i den østlige indiske delstaten Orissa blir igjen i aktiv tjeneste etter at myndighetene besluttet at epost gjør jobben vel så godt.

Kyst-delstaten opprettet brevduetjenesten i 1946 for å lette kommunikasjonen i regionen, hvor både flom og sykloner er hyppige, om enn uvelkomne, gjester.

PC billigere

Så sent som ved flommen i 1999 spilte brevduene en viktig rolle, melder Indo Asian News Service ifølge Ananova. Fuglene kan fly hundrevis av kilometer før de returnerer til basen.

Men etter at billige PCer og epost nådde store deler av India koster tjenesten for mye, har delstatens revisorer besluttet. Tjenesten koster drøyt en million kroner i året.

De 400 sparkede brevduene overlates til delstatens viltnemd.

DYR I DRIFT: Brevduer møter knallhard fra internett. Flere av dem tvinges ut i arbeidsledighet.