• FS00041579.jpg FOTO: LUCY NICHOLSON/Reuters

Kongressanalytikere spår resesjon i USA

Massive budsjettkutt og skatteøkninger som trer i kraft i USA i januar, vil kaste USA ut i nedgangstider med kraftig økt arbeidsløshet, sier Kongressens budsjettkontor (CBO).