I et brev fra kommunen til eieren av Sanviksboder 69, som delvis raste sammen lørdag, sier kommunen seg fornøyd med sikringsarbeidet som er gjort.

I brevet heter det blant annet at «bygget var etter vår vurdering midlertidig sikret mot vanninntrenging og sikret / utbedret mot løse bygningsdeler i fasader» og videre at «avstivet bygningskonstruksjon og etasjeskillere der byggets fasader er sikret mot vannintrenging, er etter vår vurdering å regne som midlertidig sikret bygg.»

SIKRET: I dette bervet fra kommunen skriver de til eierne av Sandviksboder 69 at de vurderer boden som «midlertidig sikret»

Vurderingene er gjort ut fra en befaring av bygget i 2. januar samme år. Godkjenningen av sikringen ble oversendt eierne av boden 22. mai 2013.

Ikke godt nok

— Det har blitt gjort et sikringsarbeid, som vi da mente var godt nok, men som viste seg å ikke være godt nok likevel, sier Ulf Sæterdal, seksjonsleder i Etat for byggesak og private planer.

Han vil likevel ikke innrømme skyld på kommunens vegne.

— Det er vanskelig å svare på om kommunen har gjort noen feil, når vi ikke vet mer om hvorfor boden falt sammen. Vi må se nøyere på hva som er gjort siden 2013, sier Sæterdal.

Eiers ansvar

Det er i utgangspunktet eieren som har ansvaret for at boden ikke raser sammen, men kommunen har etter plan og bygningsloven ansvar for å følge med, og gripe inn hvis det er nødvendig.

— Har kommunen fulgt godt nok opp?

— Jeg tenker at vi har fulgt opp, men når huset nå har rast sammen så skjønner jeg at spørsmålet oppstår, sier Sæterdal.

— Kommunen vurderte altså bygget som «midlertidig sikret» i mai i fjor, men bare litt over et år senere raser den sammen. Hvor lenge er «midlertidig»?

— På det tidspunktet vurderte vi det sånn at sikringen var godkjent. Det er hele tiden en forutsetning at eieren skal komme videre med en rammetillatelse, og komme i gang med ombyggingen. Dette brevet må leses i denne sammenhengen. Huset er sikret slik at det ikke raste sammen, slik at disse øvrige prosessene kunne gå parallelt, sier Sæterdal.

Arbeidet dro ut

Det er Sæterdals Etat for byggesak og private planer som har jobbet med rammesøknaden for boden, som skal avgjøre hvordan utbyggeren kan utvikle boden videre.

— Sikringen ble godkjent i påvente av en endelig rammeløsning, men dette arbeidet har dratt ut, sier Sæterdal.

- Har kommunen forsømt sitt ansvar i denne saken?

— Vi vet for lite om hva som er årsaken her til å si noe om det, svarer Sæterdal.