— Dette er svært positive signaler, og et tiltak vi har etterlyst fra Borten Moe. Vi ønsker at han skal gå til krig mot klimautslippene, ikke mot miljøbevegelsens standpunkter. Da kan dette utspillet være det første slaget, sier Einar Håndlykken i miljøstiftelsen Zero til Aftenposten.no.

Får pepper

Statsråd Ola Borten Moe (Sp) har fått mye pepper fra miljøbevegelsen for sin oljetørst, og har også kommet i klammeri med SV-kolleger i Regjeringen og mer miljøorienterte partifeller. I gårsdagens Aftenposten tok miljøvernminister Erik Solheim til orde for krav om at nye plattformer skal elektrifiseres, det vil si at de drives med kraft fra land i stedet for utslippstunge gassturbiner om bord.

Under et foredrag ved Universitetet i Stavanger i går kom olje- og energiministeren miljøinteressene i møte, og ga uttrykk for et klart ønske om at det nye storfunnet i Nordsjøen, Aldous/Avaldsnes, bør drives med kraft fra land. Selv om han ikke varsler at dette er et krav for å godkjenne utbyggingen av feltet, er utspillet om at han er positiv til elektrifisering, allikevel en sterk føring som lisenshaverne må merke seg.

Statsråden viste til at det er mange argumenter for å hente kraft fra land.

Drives med strøm

– Ut fra det vi vet i dag er det flere forhold som trekker i retning av at det vil kunne være lønnsomt å bygge ut funnet med kraft fra land. Det planlegges flere nye innretninger i området, kraftbehovet er betydelig og produksjonen vil pågå i mange år. Dessuten er vanndyp og avstand til land ikke avskrekkende, sa Borten Moe.

Samtidig tok han forbehold om at elektrifisering ikke går ut over forsyningssikkerheten eller nivået på strømprisen i området strømmen hentes fra.

I dag er det bare fire av 70 plattformer på norsk sokkel som drives med strøm.

Miljøvernminister Solheim ga i gårsdagens Aftenposten også en skyllebøtte til oljeindustrien, og sa at den ikke lenger må få «fortsette å pøse på med utslipp». Han viste til fremskrivninger fra Klima- og forurensningsdirektoratet, Klif, om at mens alle andre sektorer reduserer avstanden til klimamålet for 2020, øker oljeindustrien gapet i forhold til målet som er satt.

Reagerer sterkt

Tore Killingland, miljødirektør i Oljeindustriens Landsforening, OLF, reagerer sterkt på det han mener er utidig og lettvint omtale av de mange hundre ansatte i bransjen som arbeider for å redusere utslipp fra norsk sokkel.

— Solheim gir inntrykk av at alle disse er uansvarlige. Det er veldig trist med slik nedsettende omtale, når vi ønsker en god dialog med myndighetene, sier han.

Killingland vil ikke benekte at fremskrivninger tilsier at oljebransjen på grunn av nye felt i produksjon og økt levetid for felt ligger an til å øke avstanden til utslippsmålet som er satt for sektoren. Samtidig understreker han at fremskrivningene ikke tar hensyn til teknologiske nyvinninger som kan bidra til å redusere utslippene. Dessuten minner han om at olje- og gassindustrien fra 2009 til 2010 var den sektoren som hadde lavest vekst i klimagassutslipp etter jordbruket, med bare 0,8 prosent.

— Vi er positive til elektrifisering av plattformer der det er praktisk og økonomisk mulig, og får vi pålegg, oppfyller vi dem. Men vi må huske at kraft fra land er den absolutt dyreste måten å redusere utslipp av CO{-2} på, sier Killingland.

Si din mening i kommentarfeltet under!