• Noen av våre passasjerer vil få merke det, sier Skyss-sjefen.

I fylkeskommunens tertialrapport, som skal behandles av fylkestinget i morgen, kommer det frem at Skyss ligger an til et anslått merforbruk på 22 millioner kroner.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen er klar på at en slik overskridelse ikke kan aksepteres.

— Kan ikke leve med

— Dette er altfor store avvik, som vi ikke kan leve med. Derfor setter vi i gang en ekstern oppfølging av Skyss som skal se på hva dette skyldes. Jeg er åpen for at vi kan ha budsjettert for lavt, men ellers er det bare én måte å få balanse på: Å kutte kostnader, sier Nilsen.

I så fall vil det gå ut over tilbudet til passasjerene.— Det er umulig å kutte 22 millioner uten å ramme ruteproduksjonen. Da vil noen av våre passasjerer merke det, bekrefter administrerende direktør i Skyss, Oddmund Sylta.

Han forsikrer at Skyss gjør hva de kan for å gå i balanse. Men også i fjor brukte fylkeskommunens transportselskap for mye penger. Den gang var ekstrakostnader knyttet til innføring av bybane en av forklaringene.

Køer blir dyre

16 millioner av årets sprekk er økte utgifter knyttet til bussruter. Og det aller meste av det skyldes at bussene blir stående i kø oftere og lengre enn forutsett.

— Fremkommeligheten er dårligere enn forutsatt. Siden kontraktene våre med busselskapene er basert på antall rutetimer, betyr det at vi må kompensere for hvert minutt over det, sier Oddmund Sylta, administrerende direktør i Skyss.

Og noen minutters forsinkelse her og der - det blir fort millioner til sammen.

Linje 2 koster millioner

«Verstingen» er linje 2 fra Strandkaien til Birkelundsbakken. Skyss må ut med 5,5 millioner kroner alene for denne linjen.

— Det skyldes at tidsbruken er større enn forutsatt. Etter at Strandkaien åpnet, og linjen igjen begynner der, er forsinkelsene blitt enda større, sier informasjonssjef Ingrid Dreyer i Skyss.

Andre problempunkter er veiarbeidene på Straume bro og i Helleveien i Sandviken, som begge har ført til forsinkede busser. I Helleveien skulle arbeidene vært avsluttet for lenge siden.

Bybanen på budsjett

— Det er vanskelig å budsjettere med et veiarbeid som skulle vært ferdig i fjor, sier Sylta.

Han viser til at fremkommelighet generelt er en uforutsigbar faktor. Sammen med varierende dieselpriser, gjør det kollektivbudsjettering vanskelig.

— Med så store summer vi opererer med, blir små avvik fort til millioner, sier han.

Mens bussene har stort merforbruk, holder Bybanen sitt budsjett. Andre merkostnader på samferdselsbudsjettet er økte drivstoffpriser (2,5 millioner kroner) og økte kostnader til drift og utsetting av billettautomater (også det 2,5 millioner kroner).

Frykter du kutt hos deg? Diskuter saken under: