— Jeg og min kone Kristin leverte selvangivelsene i god tid før fristen. Vi sendte inn papirene i midten av april. Likevel ble ikke endringene tatt med i skatteoppgjøret, forteller Knut Helland (69) fra Fyllingsdalen.

På grunn av utleieinntekter som ikke var med i den forhåndsutfylte selvangivelsen måtte han gjøre korrigeringer.

Ifølge skatteetatens beregninger skulle Helland ha utbetalt 123.000 kroner i skatteoppgjøret. Hans egne beregninger tilsa at han skulle få 35.000 kroner utbetalt. Konen Kristin hadde fått 18.500 kroner for lite.

Gjelder tusener

Etter å ha fått nesten 90.000 kroner for mye inn på konto tok Helland kontakt med skattekontoret. Der fikk han beskjed om at han ikke var den eneste utsatt for rot.

  • Av selvangivelsene som ble levert på papir, er det rundt 3000 vi ikke fikk registrert i tide, forteller seksjonssjef Svein Arne Lindebjerg i Skatt vest.

Ifølge informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet er vel 10.000 personer berørt av denne feilen på landsbasis.

Det er nye rutiner i saksbehandlingen som har ført til forsinkelser i registreringen.

I år ble selvangivelsene som ble levert på papir for første gang sendt til Mo i Rana, i stedet for å sendes direkte til skattekontorene. I Mo i Rana ble de skannet, før de ble sendt til riktig skattekontor i digital versjon. Deretter måtte hvert enkelt skattekontor registrere de digitale papirene.

  • Det er første gang vi gjør det slik. Det er helt sikkert forbedringspunkter, sier Lindebjerg.

Forsinkelsene i registreringen ble tolket som at skatteyterne godkjente den forhåndsutfylte selvangivelsen uten endringer.

Sjekk oppgjøret

  • Vi har oversikt over skatteyterne som er blitt berørt av dette i Skatt vest. Vi har sendt ut et brev hvor vi informerer om at skatteoppgjøret de fikk nå i juni kan inneholde feil. Vi vil behandle disse fortløpende. Vi håper å være ferdig innen 6. juli. Da vil de motta et nytt skatteoppgjør, sier Lindebjerg.

Dersom noen av disse skulle få restskatt på grunn av endringene vil de få samme betalingsfrist som de med «vanlig» restskatt, nemlig 20. august.

Knut Helland oppfordrer alle til å sjekke at oppgjøret stemmer med den selvangivelsen de har levert inn før eventuelle skattepenger brukes opp.

  • Tenk på dem som kanskje reiser på ferie i god tro. Når de kommer hjem kan det vente et krav om innbetaling av restskatt innen 20. august. Det tror jeg kan bli tøft for mange, sier Helland.