— Der vi før kunne bygge startboliger på 32 kvadratmeter, må vi nå bygge minimum 45 kvadrat for å tilfredsstille de nye byggekravene fullt ut, sier administrerende direktør Atle Ulveseth i Brødrene Ulveseth AS.

Det er kravene til universell utforming - altså tilretteleggelse for personer med nedsatt funksjonsevne - som driver opp størrelsen på leiligheter. Prisene vil stige tilsvarende.

— Kvadratmeterprisen er den samme uansett, sier Ulveseth.

Meglerbransjen har også merket seg at nybyggene blir dyrere.

— Det er klart at man ikke kan pålegge nye forskrifter med skjerpede krav uten at det påvirker byggeprisene i stigende retning, sier regionleder Kurt F. Buck ved Eiendomsmegler 1.

I juli innføres også nye forskrifter for elektroarbeid.

— Dette vil alene føre til at prisen på en vanlig leilighet øker med 30.000-50.000 kroner, sier Ulveseth, som mener alle de nye reglene gjør det svært vanskelig å tilby billige startboliger til de unge.

Ulveseth mener myndighetene burde gitt enkelte unntak for mindre leiligheter, slik at disse ikke blir uforholdsmessig dyre å bygge.

Hva synes du om de nye reglene? Vennligst bruk feltet under!