Unios streikende går tirsdag formiddag i tog i Bergen sentrum.

— Det er for å vise byens befolkning at vi har streikevilje på topp. Vi har ikke tenkt å gi oss før kampen er vunnet, sier Bjarne Mohn Olsvold, nestleder i Utdanningsforbundet Bergen.

I pinsen har det ikke vært dialog mellom partene. Fra og med i dag er 15.000 barnehagebarn og skoleelever i Bergen rammet.

Tut for barnehage

Olsvold kan ikke si noe om når streiken er over.

— Det er helt umulig å si. Vi er innstiltpå å stå så lenge det er nødvendig. Det kan bli 10 dager, 20 dager, ingen vet, sier han.

Mange bilister ble møtt av streikende lærere og forskolelærere i trafikken i dag. I Fyllingsdalen hadde de stilt seg opp i og ved rundkjøringer med store plakater. Budskapet var klart: Kompetanse koster.

Også i Nattlandsveien var det streikende med plakater der det stod «Tut for barnehage» og «Tut for skole», en oppfordring flere av bilistene tok.

— Vi har organisert en liten morgenaksjon, for å komme oss ut i trafikken og vise oss frem, sier Olsvold.

Tømmer ikke boss

65 barnehager i Bergen kommune er rammet av streiken fra og med i dag. Noen er helt stengt, mens det er opprettet tilsynsordning fra 10 - 14 i mange av dem. Årsaken er at Fagforbundet trapper opp streiken fra og med i dag. Opptrappingen rammer i første rekke skoler, barnehager, idrettsanlegg og kulturarenaer.

63 skoler er rammet. Konsekvensene ved den enkelte skole varierer fra at hele skolen er stengt til at deler av SFO stenges.

Alle kommunale idrettsanlegg er stengt fra og med i dag. Det samme gjelder byens sjøbad.

Bosstømmingen er stoppet ettersom mange BIR-ansatte er tatt ut i streik.

— Streikeviljen er kjempestor. Folkforstår at dette er viktig, sier Torill Helland, leder for lokal hovedstreikekomite iFagforbundet Bergen. Forbundet trapper opp streiken med 1200 medlemmer i dag.

- Hvor lenge kan streiken vare?

— Den varer til vi får det som vi vilha det. Vi har ingen problemer økonomisk med å streike lenge. Viljen er der til å streike, sier streikelederen.

Flere skoler og barnehager stenges

LO Stat og LO Kommune samles på Torgalmenningen klokken 11 i dag. Der kommer også forbundsleder Jan Davidsen for å holde appell.

Før helgen var barnehager og skoler i tre bydeler rammet av streiken. I dag møter foreldre og barn i flere bydeler stengte dører på grunn av Fagforbundets opptrapping.

— Jeg har inntrykk av at tredjepart har stor forståelse for konflikten. De har stor vilje til å finne andre løsninger når de møter stengte skoler og barnehager. Men de fleste er engstelige for søppelet vårt, sier Helland.

Fagforbundets hovedkrav er mer penger til medlemmene.

— Ikke minst penger til ubekvemtillegg i helsesektoren for å være konkurransedyktig i arbeidsmarked. Kommunene får ikke søkere til stillinger i dag, fordi de ikke er en attraktiv arbeidsgiver, sier streikelederen.

Også ansatte ved høgskoler og universtiteter streiker, noe som rammer eksamensavviklingen for en rekke studenter. Ved Universitetet i Bergen blir foreløpig eksamen avviklet som normalt.

I morgen trappes streiken ytterligere opp. Da blir Unios medlemmer ved alle skoler i Åsane og Fana tatt i ut i streik.

SYNLIGE: Streikende fra Unio stilte seg opp i flere rundkjøringer i Fyllingsdalen og ved Nattlandsveien i dag.