– Vi har ingen konkrete planer som vi kan gå ut med, men vi opprettholder vår strategi knyttet til utvidelse i verdikjeden innen oljeservice, sier administrerende direktør Sven Rong i GC Rieber Shipping ASA.

Rederiet la i går frem 1. kvartal-tallene som viste underskudd på 3,4 millioner kroner etter skatt.

Akjekursen på Oslo Børs var uendret etter at regnskapet ble lagt frem i går.

– Vi hadde en solid inntjening på 33 millioner kroner fra vår kjernevirksomhet i første kvartal, men strategiske verdikjedeinvesteringer ga minus 15 millioner. Dette området er i oppbyggingsfasen på, og vi må jo så før vi kan høste. Jeg ser for meg en et lønnsomt forretningsområde her når vi går inn i driftsfasen, sier Sven Rong.

Han understreker at man i GC Rieber Shipping aldri er fornøyd med røde tall.

Har klippetro – På tross av nye oljefunn og bedre utnyttelse av gamle reserver bruker vi mer olje og gass enn vi finner i nye forekomster. Derfor tror jeg det ligger gode penger i de prosjektene vi arbeider med innen ressursovervåking over olje— og gassfelt til havs gjennom sensorer på havbunnen, sier Rong.

– Jeg har klippetro på å sette i gang prosjekter på overvåking, slår han fast.

Han er overbevist om at både oljepris og aktiviteten rundt oljeleting og produksjon skal opp på lang sikt som følge av de reduserte oljereservene.

Mer vil han ikke røpe om rederiets satsing i denne nisjen.

– Den korte til mellomlange svekkelsen av markedet gir strategiske muligheter som vi, i kraft av vår sterke finansielle kapasitet, har til hensikt å utnytte, sier Sven Rong.

– Men vi er børsnotert, og har begrensninger på hva vi kan si før Oslo Børs er underrettet, peker Sven Rong på.

Stor i isødet GC Rieber Shipping har tradisjonelt vært verdens største rederi innen isgående skip til forskningsoppdrag og forsyningstjeneste i Arktis og Antarktis. Nå er rederiet tung på spesialtonnasje rettet mot seismikk, store undervannskonstruksjoner til havs, annen subsea-virksomhet, som f.eks. kabellegging og nedgraving/tildekning av rørledninger osv.

Rederiet driver også slepebåttjeneste og passasjertransport med hurtiggående katamaraner mellom land og feltene utenfor Sakhalin på den russiske stillehavskysten.

Rederiet eier og opererer for tiden seks avanserte flerfunksjonelle spesialskip innen offshore subsea, isgående forskning/forsyning og marin seismikk. I tillegg har GC Rieber Shipping det maritime driftsansvaret for 10 seismikkskip, og fire offshore spesialskip under bygging.