— Vi opplevde det slik at tilsynsrådet feide saken under teppet, sier Torkjell Øvrebø, styreleder i Taxi Vest.

BT har de siste dagene skrevet om Taxi Vests kamp for å få ut millionbeløp som Odd Drevland nektet å betale ut fra klientkontoen. I to år har de brukt rettsapparatet, uten resultat. Onsdag gjorde Drevland kuvending og sa han ville betale.

Oppgitt over tilsynsrådet

BT skrev også at Taxi Vest forrige uke klaget Drevland inn for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Det er ikke første gang. I november 2009 sendte Torkjell Øvrebø en klage på Drevland om at Taxi Vest ikke hadde fått pengene, tross en rekke purringer. De skrev også at de heller ikke hadde fått opplysninger om klientkontoen.

— Ingenting skjedde. Derfor var vi litt oppgitt over tilsynsrådet. Det må ikke være slik at man må være advokat for at tilsynsrådet skal følge opp en klage, sier han.

Daglig leder for tilsynsrådet, Hege Bjølseth, svarer på kritikken fra Øvrebø med å sende et notat. Her skriver hun at de vurderte bokettersyn hos Drevland, men kom til at de ikke skulle gjøre det. "Etter noe korrespondanse med partene, la vi til grunn at denne saken i realiteten dreide seg om en relativt komplisert tvist mellom partene, hvor lite var avklart."

For lite på konto

Tilsynsrådet mente tvisten ville få en løsning i rettsapparatet. Rådet mente også at det i første omgang ville være tilstrekkelig å be Drevland om dokumentasjon på innestående på klientkonto.

Drevland svarte så at det sto 1.331.835 kroner på klientkonto. Rådet konkluderte så med at saken avsluttes.

Dette til tross for at de satt på informasjon som kunne gitt grunnlag for nye spørsmål. I klagen fra Taxi Vest lå deler av en aksjekjøpsavtale mellom Taxi Vest og Norgestaxi vedlagt. Dette var en avtale om at Norgestaxi skal kjøpe 65 prosent av skjene i Norgestaxi Bergen AS fra Taxi Vest. I avtalen står det at kjøpesummen var 3,4 millioner kroner, med fratrekk dersom noen løyver falt bort.

Det står også at Norgestaxi i juni 2007 skulle overføre 1,65 million kroner. Ifølge avtalen skulle Norgestaxi senere overføre 2,1 million kroner fordelt på flere rater frem til juni 2009. Beløpet Taxi Vest skulle få var altså betydelig over innestående på klientkontoen. Likevel reagerte ikke tilsynsrådet.

Reagerer sterkt

Styreleder i Taxi Vest, Torkjell Øvrebø, reagerer sterkt på opplysningene. Han sier de ikke fikk vite noe om konklusjonen og begrunnelsen den gangen.

— Det burde ringt noen bjeller hos tilsynsrådet. Dette er urovekkende og veldig beklagelig, sier han.

Øvrebø påpeker at dersom Taxi Vest hadde fått vite begrunnelsen for at tilsynsrådet droppet bokettersyn for to år siden, kunne de gjort dem oppmerksom på den tilsynelatende glippen.

Øvrebø sier også at det ville vært bedre for Drevland dersom tilsynsrådet hadde gjort jobben sin for to år siden.

— Da hadde Odd Drevland sluppet å gå med dårlig samvittighet i to år til, sier han.

Hege Bjølseth i tilsynsrådet sa til BT onsdag at en advokat ikke nødvendigvis må sende sine klienter en utskrift fra klientkontoen. En avskrift kan være nok.

Øvrebø mener at en slik sak burde få Tilsynet til å endre sin tolkning av forskriften til at kun utskrift er godt nok.

Har hatt tre bokettersyn

Ifølge Hege Bjølseth har tilsynsrådet ved tre anledninger foretatt bokettersyn hos Odd Drevland:

12. desember, 1996: Drevland får kritikk for enkelte forhold, heriblant føring og behandling av regnskap og klientmidler. Ellers tas rapporten "til etterretning".

31. januar, 2003: Drevland får kritikk for svært alvorlige brudd på reglene om skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Tilsynsrådet er i tvil om det bør foreslå å inndra advokatbevillingen, men ender opp med å gi ham en advarsel.

24. november, 2004: Basert på funnene året før, avholdes nytt bokettersyn. Drevland er på etterskudd med å betale både moms og arbeidsgiveravgift, men tilsynsrådet ender opp med å ta bokettersynsrapporten til etterretning.

Ifølge Bjølseth vurderer tilsynsrådet fortløpende om det nå vil bli foretatt et nytt bokettersyn på bakgrunn av klagen som ble fremmet sist uke av Taxi Vests advokat.

Må stille sikkerhet

Dersom Drevland ikke skulle ha penger å betale til Taxi Vest, kan selskapet likevel få ut pengene sine.

Ifølge advokatforskriftens kapittel to må enhver som skal drive advokatvirksomhet stille økonomisk sikkerhet på minimum fem millioner kroner.

Sikkerheten skal dekke erstatningsansvar som advokaten pådrar seg ved utøvelse av advokatvirksomheten.

Ifølge forskriften kan sikkerhetsstillerens ansvar pr. oppdrag. pr. skadelidte begrenses ved avtale, men ikke til mindre enn to millioner kroner.

I praksis stilles sikkerheten gjennom at advokaten tegner en ansvarsforsikring. Forsikringsselskapet vil betale ut penger til klienter som har krav mot advokaten, men kan i neste omgang kreve pengene tilbake fra advokaten.

Drevland vil ikke kommentere saken.

Hege Bjølseth i tilsynsrådet uttalte til BTs torsdagsutgave at hun i går ikke hadde hørt noe fra Drevland. Torsdag mottok tilsynsrådet et brev fra Drevland som var datert i onsdag.