I 2010 fikk Nav Klageinstans 73 saker til behandling, hittil i år er det kommet 543 klagesaker. De fleste klagene knytter seg til vurderingen av hvorvidt årsaken til permitteringen gir rett til dagpenger.

Dette fremkommer i et brev Nav-direktør Joakim Lystad nylig har sendt til Arbeidsdepartementet. Etter mange henvendelser og medieoppslag ba departementet Nav komme med en redegjørelse om praktiseringen av regelverket og om de er i henhold til intensjonene.

Flere oppdateringer

To ganger tidligere i år – i april og oktober – har Nav funnet det nødvendig å oppdatere sine egne hjemmesider, slik at det skulle bli enklere å forstå hvordan regelverket skulle praktiseres.

Nav har nå frist på seg til 15. desember til å gå gjennom alle klagene som er kommet i 2012. Uriktige vedtak vil bli omgjort.

Omgjøringsprosent på to

I brevet til departementet anfører likevel Nav at deres praksis synes å være i tråd med regelverket.

— Omgjøringsprosenten i Nav Klageinstans er svært lav. I årets første åtte måneder var den på kun to prosent, i 2012 var den 12 prosent. Dette kan indikere at førstegangsvedtakene nå er mer i tråd med regelverket, skriver Nav-sjef Joakim Lystad.

Sendte nytt brev i går brev

I går sendte Lystad brev til alle sine direktører om at Hovedavtalen skal legges tilgrunn ved vurdering av retten til dagpenger under permitteringer.

Han skriver også at det skal legges "større vekt på Hovedavtalens intensjoner som gir permitteringsadgang i tilfeller hvor saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften."

Fikk ikke dagpenger andre gang

For et par uker siden skrev BT om Bergen Group-ansatte Gunnar Olaisen, som fikk vite at han hadde brukt opp muligheten for å få dagpenger, selv om han i hele sin første permitteringsperiode jobbet fulltid i en annen bedrift.

— Jeg fikk beskjed om at maks permitteringsperiode er 30 uker og at jeg ikke hadde rett på dagpenger da jeg ble permittert på nytt senere samme år. Poenget er at jeg ønsket å jobbe, og jeg sparte dessuten samfunnet for dagpenger. Derfor er det urettferdig for folk i samme situasjon blir straffet på denne måten, sa Olaisen til BT.

Nav vil ikke kommentere

Om Olaisens tilfelle er blant problemstillingene i noen av de over 540 klagene Nav har mottatt, ønsker ikke etaten å si noe om.

Ledelsen i Nav vil overfor BT heller ikke kommentere praktiseringen av det nye regelverket om permitteringer.

"Både bedriftene og deres ansatte har opplevd at Nav har endret praksis for raskt. Vi har merket oss de reaksjonene som har kommet. Nå justerer vi vår praksis for å gi bedriftene rimelige tilpasningsmuligheter", uttaler Kjersti Monland, direktør for ytelsesavdelingen i Nav, i en pressemelding som ble sendt ut i går.

Hun bekrefter at Nav vil foreta en kvalitetsgjennomgang av alle saker som er avslått i 2012.

I dag starter Arbeidsdepartementet sammen med LO og NHO arbeidet med å utforme en ny, permanent instruks for håndteringen av permitteringer og dagpenger.