—  Etter sakens utvikling føler vi oss ikke lenger trygge på at midlene på klientkontoen fullt ut er i behold. Derfor har vi anmodet Tilsynsrådet om å foretar et bokettersyn, sier advokat Morten D. Haldorsen, som representerer Taxi Vest.

Som BT skrev i går har Taxi Vest gått til søksmål mot advokat Odd Drevland. I over to år har Drevland nektet å betale ut et millionbeløp som Taxi Vest har stående på klientkonto hos ham.

Den langvarige striden førte til at Haldorsen sist uke klaget Drevland inn for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Han viser til at fire ulike rettsmøter så langt er avlyst på grunn av Drevland.— Bakgrunnen for klagen er i hovedsak en kombinasjon av at saken stadig er blitt utsatt, og at argumentasjonen som ligger til grunn for tilbakehold av midlene oppleves som springende og uklar, sier Haldorsen.

- ** Ute av stand til å betale?**

I brevet forklarer Taxi Vests advokat bakgrunnen for konflikten, og hvorfor man ikke har tiltro til Drevlands argumenter for å holde pengene tilbake:

«Sett i sammenheng, tyder det ovennevnte på at advokat Drevland har et svært sterkt ønske om å unngå at det avsies dom i saken», skriver Haldorsen.

Videre står det at «Selskapet frykter at advokat Drevlands motiv for treneringen er at han nå er ute av stand til å utbetale selskapet dets penger».

Ifølge Drevland skal det stå rundt 2,5 millioner kroner på klientkontoen, men Taxi Vest-styret mener de ikke har fått tilstrekkelig dokumentasjon som beviser dette.

Overførte til seg selv

Taxi Vest mener det er flere forhold som svekker Drevlands troverdighet i denne saken. I sommer ga Drevland beskjed til Taxi Vests revisor om at en innbetaling på 474.668 kroner til klientkontoen var falt ut av regnskapet for 2009.

Drevland forklarer dette i et brev med at både regnskapsførere og revisor var syke da regnskapet ble avsluttet. Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer om brevet til BT. Haldorsen mener pengene kan ha vært ute av kontoen fra 2009 og til i sommer.

Et annet forhold som tas opp i brevet til tilsynsrådet er 125.000 kroner som Drevland har overført fra klientkontoen til sin egen konto.

- Det har ingenting med dette å gjøre, sier Drevland.

Han forklarer at beløpet var oppgjør for en jobb han gjorde for Norgestaxi flere år tidligere.

- Av en eller annen grunn ble dette gjort opp i denne pakken. Pengene ble betalt av Norgestaxi, ikke av Taxi Vest, sier han.

Drevland fikk først vite om tilsynsklagen da BT informerte ham om det forrige uke. Han synes ikke noe om å bli klaget inn.

- Det er beklagelig. Jeg liker det ikke, sier Drevland.

I tillegg til å etterlyse pengene, har Taxi Vest også bedt om å få en utskrift som viser hvor mye penger som står på klientkontoen. De hevder oversikten de har mottatt fra Drevland ikke er tilstrekkelig, og at det er en avskrift. Av samme oppfatning er revisor Harald Sylta i KPMG, som mente Drevlands oversikt ikke var tilstrekkelig til å legges til grunn for Taxi Vests årsregnskap.

Ifølge Drevland har Taxi Vest mottatt en utskrift, og denne skal være korrekt.

ADVOKAT MOT ADVOKAT: -Vi føler oss ikke lenger trygge på at midlene på klientkontoen fullt ut er i behold, sier advokat Morten D. Haldorsen, som representerer Taxi Vest.
TOR HØVIK