Selskapets årsrapport for 2010 viser enomsetning på 619 millioner, av dette satt morselskapet igjen med knappe 5,8millioner i driftsoverskudd. Det er et fall på 2,9 millioner fra året før.

— Vi hadde i 2009 det beste resultatet noen sinne. Vi ergodt fornøyd også med resultatet for 2010, sier administrerende direktør iBergen Taxi, Jan Valeur.

— Hovedårsakene til at resultatet faller er at denmånedtelige avgiften taxieierne betaler til oss har vært uforandret i 2010 samtat vi har foretatt større investeringer i ny takstameterteknologi, sier Valeur.

Tøffere konkurranse

Han legger imidlertid ikke skjul på at konkurransen i markedet er blitt tøffere, både fra andre taxi-sentraler, men også fra Bybanen.

— Det er klart den type endringer i trafikkstruktur som Bybanen står for påvirker vår næring. Det er naturlig at mange hiver seg på Bybanen i stedet for å ta taxi hjem fra byen. I tillegg har Bybanen høyere frekvens enn nattbusesene hadde tidligere. Samtidig ser vi også helt tydelige tegn på at trafikken fra Bybane-holdeplassene er stor, særlig på Nesttun. Vi er veldig obs på de markedsmulighet som ligger i det for oss, sier Valeur.

Bergen Taxi har 60 prosent av taxiløyvene i Bergen og omegnskommunene. Det er maksgrensen som fylkeskommunen tillater én enkelt sentral å ha.

— Samtidig er det kommet 30 nye løyver på veien i 2010 og 20 nye kommer i disse dager. I en situasjon hvor det er flere kjøretøyer som skal dele på de samme oppdragene, så er det klart konkurranse blir tøffere, sier Valeur.

Færre, men dyrere, turer

Bergen Taxi kjørte i 2010 2,1 millioner turer. Det er en svak nedgang på ca. 1 prosent fra året før, men likevel mindre enn fallet på landsbasis som var på 2,6 prosent.

Fallet i overskudd og antall turer til tross, kjørte Bergen Taxi inn 25 millioner mer i 2010 sammenlignet med året før. En viktig grunn er at gjennomsnittsprisen er blitt høyere. Gjennomsnittlig turpris økte fra 224 kroner i 2009 til 233 kroner i 2010. Det tilsvarer en økning på 4,4 prosent.

- Er turene blitt lengre eller dyrere?

— Det er litt av begge deler. I oktober i fjor foretok vi en prisjustering på 3,5 til 4 prosent. Det har gjort sitt til at omsetningen økte. Samtidig øker andel av våre turer som er forhåndsbestilt. Slike turer er normalt lengre turer. Etter hvert som vi øker bestillingsandelen så øker også gjennomsnittlig lengde og pris. Å prioritere bestillingskundene er et bevisst strategisk valg vi har gjort, sier Valeur.

- Hei, taxi!

Den tradisjonelle praiingen av taxier ser ut til å bli mindre og mindre vanlig. I 2010 ble det praiet rundt 800 000 drosjeturer med Bergen Taxi. Dette er en nedgang på 50 000 fra året får, og hele 300 000 færre enn i 2005.

— Det er vanskelig å si om dette er en generell trend eller et resultat av at vi satser spesielt på bestillingskunder. Vi har våre 450 biler, som er det maksimale antallet vi har lov til. Og siden vi prioriterer bestillingsturer, så blir det naturlig nok mindre tid for bilene våre til å kjøre praieturer, sier Valeur.

Synes du prisen for å kjøre taxi er rimelig? Fyr løs i kommentarfeltet under!