MS «Geo Atlantic» har tidligere vært i GC Rieber-flåten, men fulgte med da datterselskapet Arrow Seismic med samtlige seismikkskip ble solgt til PGS i 2005, og oppgradert i 2006. Nå kjøpes altså skipet tilbake av GC Rieber. Det overtas inkludert en leieavtale med seismikkselskapet Fugro i Nederland.

MS «Geo Atlantic» er et såkalt høykapasitets 3D/4D –skip, bygget i 2000. Fugro skal ifølge leieavtalen som Bergensrederiet nå også overtar, benytte skipet frem til oktober 2013. Det ventes årlig å generere 8,5 millioner dollar til GC Rieber Shippings årsresultater før finansposter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Fugro har opsjoner til å forlenge leien av skipet til oktober 2017.

–Dere har også tidligere kjøp solgte skip tilbake, hvorfor?

–Gjenanskaffelsen av dette skipet er i tråd med selskapets strategi om å utnytte attraktive investeringsmuligheter som oppstår som følge av dagens markedssituasjon. Denne strategien vil vi videreføre, sier finansdirektør Hans Petter Klohs i GC Rieber Shipping.

Han legger til at siden rederiet tidligere har eid skipet og senere hatt managementansvar for det, gjør kjennskapen til skipet det til en trygg investering.

GC Rieber Shipping opererer for tiden seks avanserte, flerfunksjonelle spesialskip for definerte markeder innen offshore subsea, isgående forskning/ forsyning og marin seismikk.

MS «Geo Atlantic» er med sine 13.339 bruttotonn et av verdens største seismikkskip. Hun seiler under norsk flagg (NIS) og har Bergen som hjemsted.
GC RIEBER SHIPPING AS