— Vi håper at vi i 2013 skal gå i pluss, med mindre vi får noen katastrofale markeder, sier administrerende direktør Peder Bruce i meglerhuset Norne Securities.

Optimismen er såpass stor at han denne uken kjøpte seg dobbelt så mange kunder som tidligere.

— Vi har kjøpt innmaten i deler av Terra Markets, sier Bruce.

Terra Markets har slitt helt siden datterselskapet Terra Securities for fem år siden gikk konkurs etter å ha prakket elendige investeringer på små, norske kommuner.

Dobler kundemassen

Norne vil nå blant annet overta netthandelen til kundene i Terra-bankene, samt avtaler med 15 børsnoterte selskaper om å være likviditetsgarantist ("market maker").

— Når kunder i Terra-systemet skal handle aksjer i sine nettbanker, er den plugget inn i vårt system, forteller Bruce.

Totalt overtar Norne 14.000 slike kunder, noe som er en dobling av eksisterende kundemasse.

41 ansatte

Bruce sier han ikke kan gå ut med hvor mye Norne må ut med.

— Vi har betalt med kontanter og i tillegg en del av fremtidige inntektsstrømmer. For både Terras eiere og våre eiere blir det lønnsomt dersom samarbeidet med Terra-bankene går bra.

De viktigste forretningsområdene til Norne er tilrettelegging av emisjoner i verdipapirer, handel i aksjer og obligasjoner, samt rådgivning ved kjøp og salg av selskaper.

Etter oppkjøpet har Norne 41 ansatte. Bruce utelukker ikke at det på sikt kan bli flere ansatte i Bergen, hvor hovedkontoret ligger.

En direkte følge av oppkjøpet er at Norne nå åpner kontorer i Oslo og Vilnius.

Bedring fra i fjor

Norne har siden oppstarten i 2008 hatt et samlet driftsunderskudd på over 100 millioner kroner. Fjoråret var det verste, med et underskudd på nesten 50 millioner kroner.

Nå går det imidlertid bedre. Ifølge selskapet var underskuddet i årets seks første måneder halvert i forhold til samme periode i fjor.

— Det skyldes en kombinasjon av at inntektene har kommet seg betydelig opp, samtidig som vi har iverksatt mange kostnadsreduserende tiltak, sier Bruce.

Han ble i fjor hentet inn som erstatter for Gunnar Gullaksen, som hadde vært sjef i Nornes vanskelige oppstartsår.

Tøft for aksjemeglere

Problemene til Norne Securities siden oppstarten i 2008 har dels fulgt bransjens utfordringer. I 2008 var inntektene fra tradisjonell aksjemegling svært høye. Siden har inntektene rast, og antall meglerhoder blitt kuttet kraftig.

— Vi hadde nok trodd at aksjehandel skulle være en betydelig større inntektskilde enn det er i dag. Vi hadde også trodd at inntektene fra netthandel ute hos våre banker skulle vært betydelig høyere, sier Bruce.

Han beskriver de ulike inntektsgrunnlagene i bransjen som "på flyttefot". Heldigvis for Norne betyr det også at nye muligheter dukker opp.

— Vi hadde ikke ventet at veksten på obligasjonssiden skulle være så stor som den har vært.