Fredag i forrige uke besluttet styret i holdingselskapet at et annet styremedlem, Kristin Krohn Devold, skulle lede dette arbeidet etter at både styreleder Øyvind Eriksen og styremedlem Kjell Inge Røkke hadde erklært seg inhabile.

Dagen etter ble det i flere medier satt spørsmålstegn ved Krohn Devolds habilitet fordi hun også har betalte styreverv innenfor Aker-konsernet. Dette er trolig grunnen til at styret mandag har funnet å ville benytte Berit Kjøll i stedet.

Kjøll ble i sin tid ansett for å være statens representant i holdingselskapets styre.

Selv sier Kjøll at Aker Holding har ett mål med det arbeidet næringsministeren har bedt om, nemlig å sikre at alle aksjonærenes interesser i Aker Solutions blir ivaretatt. En forutsetning for dette er at alle parter er trygge på at transaksjonene er gjennomført på en forretningsmessig og korrekt måte, og i henhold til intensjonen med aksjonæravtalen.

– Når dette arbeidet er avsluttet, skal det ikke kunne stilles spørsmål ved transaksjonen, uttaler Berit Kjøll i en pressemelding fra Aker Holding.

NTB (ARKIV)