Driftskostnadene økte med 25 millioner kroner og gjorde fjoråret til et magrere år for GC Rieber Skinn AS.

– 2006 var ikke mye å skryte av. Vanskelige isforhold og lave fangstkvoter resulterte i dårligere tilgang på selskinn. Dermed ble råvareprisene presset kraftig opp og dette gjenspeiler seg i resultatet, forteller Paul Christian Rieber, administrerende direktør i GC Rieber AS og styreformann i datterselskapet GC Rieber Skinn AS.

Tror nedgangen fortsetter

Mesteparten av selskinnene selskapet foredler er importert fra utlandet, i hovedsak fra Canada. Bare en liten andel blir fanget i Norge.

Råskinnene blir så sendt til Bergen for beredning før pelsvarene blir eksportert til det asiatiske og det russiske markedet. Der blir de omgjort til varme sko og klær. Bare fem prosent selges til norske kunder.

– Denne bransjen svinger mye avhengig av råvarepriser, fangstkvoter, klimaforhold og moter. På lang sikt har det vært mulig å tjene penger, men man må ta høyde for at noen år vil avvike, sier Rieber.

Han tror ikke situasjonen vil snu med det første.

– Markedet for salg av pelsvarer er godt. Men med fortsatt høye råvarepriser på selskinn forventer vi en noe svakere utvikling i år enn i fjor.

Rammes av klimakrisen

Bergensselskapet merker konsekvensene av global oppvarming.

– Fangstforholdene blir vanskeligere og milde vintre reduserer etterspørselen etter skinnprodukter. På denne måten rammer klimakrisen også vår bransje, sier Rieber.

I juni skrev BT om at Rieber nå satser på selfangst i Kvitsjøen i Russland gjennom det nyopprettede datterselskapet GC Rieber Skinn Pomory Lic. i Arkhangelsk.

– For oss er det viktig med en jevn tilgang på råvarer slik at vi sikrer en forutsigbar drift, sier bergenseren.

I tillegg til skinnforedling leverer også selskapet råstoff til datterselskapet Fortuna Oils AS som produserer selolje.