Sammen med Berge Gerdt Larsen var Helge Eide sentral i oppbyggingen av oljeselskapet DNO helt fra midten på 90-tallet. I flere år hadde de kontor vegg i vegg. I dag møttes de i retten, der Larsen sitter tiltalt for grovt bedrageri og grovt skattesvik.

Blant annet mener påtalemyndigheten at Larsen har skjult en skattepliktig formue ved at han ikke har oppgitt alle aksjene han eier i selskaper i utlandet.

Et av de selskapene er Dove Ltd, som satt på en rettighet til å vinne ut olje i Jemen. Ifølge tiltalen mener påtalemyndigheten at Larsen var medeier i Dove Ltd. gjennom selskapet IOR Ltd. på Jersey.

Husket ikke

Det er en beskrivelse som Helge Eide ikke bekreftet i sitt vitnemål i dag.

Larsens eierskap i utenlandske selskaper knyttet til DNO er oppgitt i DNOs årsberetning, og den sier noe annet enn det Larsen er tiltalt for.

Larsens forsvarer spurte Eide om han sitter på informasjon om at det som står i årsrapporten om Larsens eierinteresser er feil, om Larsen selv har fortalt at han eier andre ting (i utlandet, red. merk) eller om Eide har informasjon fra annet hold om at opplysningene ikke stemmer.

Eide hadde samme svar på alle spørsmål.

— Det kan jeg ikke erindre.

Ifølge Eide baserte DNO seg på at det var opplysningsplikt om eierskap i nærstående selskaper. Larsen selv var nøye på å kontrollere opplysningene som ble gitt om eierskap i nærstående selskaper.

— Den noten ble veldig nøye gjennomgått av Larsen for å være sikker på å få det riktig, sa Eide.

Nettverket trukket inn

Aktor, politiadvokat Jan-Inge Raanes, la frem flere dokumenter for å vise hvordan DNO til slutt ble største eier i oljefeltet i Jemen. Styret i DNO vendte i 1997 først tommelen ned for Jemen-satsingen, selv om både Helge Eide og Berge Gerdt Larsen var for. På det tidspunktet var Larsen største aksjonær i DNO.

— Mitt mål var hele tiden å få det inn, og vi fikk det inn til slutt, sa Eide.

Først i 1999 overtok DNO rettighetene.

Eide sa i retten at Jemen-satsingen samlet sett har vært svært vellykket for DNO, og spesielt rettighetene som opprinnelig var eid av Dove. DNOs andel i oljefeltet er bokført til 25 millioner dollar, ifølge Eide.

For å sikre seg at forretningsmuligheten i Jemen ikke glapp ut av hendene på DNO, ble andre selskaper i det Eide kalte nettverket trukket inn.

Eide beskrev nettverket som en uformell prosjektorganisasjon, der flere personer og selskaper deltok og samarbeidet. Det gjorde det lett å øke eller redusere bemanningen, slik at det var mulig å gjennomføre store prosjekter uten på bygge opp et stort selskap.

Sprikende dokumenter

I dokumentene Raanes la frem, forekommer både det norske selskapet IOR as og det Jersey-registrerte IOR Ltd som eier av oljerettighetene i Jemen frem til DNO overtok.

Eide vedgikk at han ikke hadde hadde lagt så stor vekt på hvem som sto bak selskapene som var involvert i Jemen-satsingen, frem til DNO tok over.

— Jeg var ikke opptatt av hvor pengene kom fra, jeg var opptatt av at DNO fikk hånd om dette på ett eller annet tidspunkt, sa Eide.