Nora Knudsen fikk seg en ubehagelig overraskelse da hun skulle sette seg i bilen på Skyss´ innfartsparkering ved Åsane terminal i september i fjor.

På frontruten lå nemlig en parkeringsbot på 500 kroner, utstedt av Security Park. Parkeringsvaktene mente at hun og ektemannen Per Knudsen hadde latt bilen stå der over natten.

– Totalt feilaktig. Det er ingen grunn til at vi skulle la bilen vår stå der utover arbeidstid, i og med at vi bruker bilen på ettermiddagstid hver dag, sier ektemannen, som har viet det siste knappe året til å kjempe mot parkeringsselskapet.

Streker bildekk med kritt

Rutinemessig går parkeringsvaktene rundt på innfartsparkeringen og streker opp bildekk med kritt. Står krittmerket på samme loddrette plass på dekket to dager på rad, går vaktene ut i fra at bilen ikke har vært flyttet på.

Security Park mente derfor at bøteleggingen var på sin plass, siden ekteparet hadde brutt bestemmelsen om maksimal parkeringslengde på 20 timer. Selskapet kontrollerer alle innfartsparkeringene til Skyss i Bergen.

– Jeg klagde til selskapet, og fikk avslag. Det samme fikk jeg av Parkeringsklagenemnda seks-syv måneder senere, sier Knudsen.

Der de fleste andre respekterer Parkeringsklagenemndas avgjørelse og blar opp, bestemte Knudsen seg for at dette skulle ikke Security Park slippe unna med.

Han sa klart fra til selskapet om at de måtte ta saken inn for rettssystemet hvis de skulle få slå kloen i pengene hans.

– Da sa de fra om at jeg måtte belage meg på å betale saksomkostningene dersom jeg tapte saken. Ja vel, sa jeg, og lot det stå til, sier Knudsen, som så frem til å få saken behandlet i forliksrådet.

En velbrukt metode

Bare et par dager senere kom kontrabeskjeden fra den Oslo-baserte parkeringskjeden. De henla saken og strøk boten.

– Jeg antar de gjorde dette fordi de visste hvilke konsekvenser et tap i rettsvesenet ville få for den praksisen de driver. De vet nok at de ikke har sitt på det tørre, men nå får det jo ingen betydning for dem, utenom at de ikke får våre 500 kroner, sier Knudsen.

Det benekter driftsdirektør Miguel Paulos i Security Park, som ikke kan uttale seg om den konkrete saken.

— Vi tar til etterretning at ekteparet er av en slik oppfatning, men det er nok andre vurderinger som har ligget til grunn for dette utfallet. Generelt er det slik at alle saker som kan ende i rettssystemet vurderes opp mot viktighet og ressurshensyn, sier Paulos.

André Jansen i Parkeringsklagenemnda

sier at de vanligvis avviser klager som i ekteparet Knudsens tilfelle, og gir selskapene medhold.Parkeringsklagenemnda standpunkt er at det er tilstrekkelig å merke ett enkelt dekk med kritt for å sannsynliggjøre at bilen ikke er blitt flyttet.

– Når det er sagt, så er vår anbefaling at parkeringsvaktene kritter flere dekk på bilen. Siden dekkene ikke roterer likt under kjøring, vil vaktene da kunne ilegge kontrollavgift med en betydelig større sikkerhet, sier Jansen.

Skyss: – Vi beklager

– Hvordan ville dere reagert på en beslutning i rettsvesenet om at det ikke holder å markere ett enkelt dekk for å ilegge bot?

– Hvis domstolene hadde hatt en annen mening enn oss, er det godt mulig at man ville innrettet seg etter dette. Vi pleier å ta inn over oss beslutninger fra rettsvesenet i vår saksbehandling, svarer Jansen.

Kommunikasjonsrådgiver Camilla

Berntzen i Skyss sier hun beklager den uheldige opplevelsen til ekteparet Knudsen.– Vi skal se nærmere på denne saken sammen med Security Park, som vi har en god dialog med. Dette vil bli tatt opp med dem, slik at vi sammen kan vurdere om det er grunnlag for å endre på rutinene, sier Berntzen.

Miguel Paulos i Security Park mener imidlertid det er godt nok å merke ett enkelt dekk med kritt for å sjekke om bilen har flyttet på seg eller ikke.

— Dette er en velbrukt kontrollmetode i parkeringsbransjen landet over, sier han.

Har du blitt bøtelagt på innfartsparkeringene til Skyss? Syng ut nedenfor!