Den offisielle sluttsummen for Voss stasjon er 344 millioner, til nå. Bergens Tidende vet at Jernbaneverket ba om 70,5 millioner i revidert budsjett, som kom i begynnelsen av mai. Det fikk de ikke. Derimot fikk de grov kjeft fra samferdselsministeren, og beskjed om å skjerpe seg.

Etaten selv legger seg flat, og innrømmer elendig planlegging, forarbeid og gjennomføring.

— Det har ikke gått bra for oss, dette her, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Alt gikk galt

Selv starten ble feil. Den 8. september 2011 satte daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa seg i en gravemaskin på Voss, for å markere begynnelsen på den store ombyggingen. Det skulle hun ikke ha gjort. Hun hadde ikke løyve, og fikk kjeft av Arbeidstilsynet

På statsbudsjettet for det året var det bevilget 106 millioner til oppgraderingen av Voss stasjon. Da var prisen doblet fra året før, første gang prosjektet omtales i Stortingets dokumenter.

Planen var at arbeidet skulle avsluttes nå, altså våren 2013. I dag sier Jernbaneverket at de håper å bli ferdige til jul.

Elendig planlegging

— Vi undervurderte prosjektet og planla altfor dårlig. Ansvaret er vårt og vi skal ta lærdom av det, sier Kjell Bakken.

- Hva gikk galt?

— Vi måtte skifte ut hele KL-anlegget, altså kjøreledningene for strøm til togene. Dette viste seg å være i elendig forfatning, noe vi ikke hadde sjekket. Så måtte vi installere et midlertidig signalanlegg, ta ned det gamle, og sette det opp igjen etterpå. Endelig måtte vi flytte deler av den eksisterende infrastrukturen da vi skulle forberede bygging av kulvert, plattformer og slikt.. Dette er nok de viktigste årsakene til kostnadssprekken. Det var med andre ord omfanget av arbeidet vi ikke hadde forutsett.

- Har denne saken fått konsekvenser for noen i Jernbaneverket?

— Prosjektlederen er tatt av, han har fått andre oppgaver. Så har vi styrket prosjektledelsen betydelig.

voss2.jpg
RUNE SÆVIG

Vurderte å stoppe

Mens kostnadene galopperte på Voss, vurderte Jernbaneverket i Oslo å stoppe hele prosjektet. I et brev fra jernbanedirektør Elisabeth Enger til samferdselsminister Marit Arnstad blir dette luftet som en mulig utgang.

Da ville prisen blitt 220 millioner, men mye av det planlagte arbeidet ville bli stående ugjort. Trolig ville det og bli konflikt med leverandørene.

Alternativet var å fullføre prosjektet etter planen, og dermed innfri alle krav som var stilt til den nye stasjonen. Prisen for ferdigstillelse vil bli 344 millioner, skriver jernbanedirektøren, som ikke fant noen mulighet til å gjøre det billigere.

Resultatet ble at jobben skal gjøres, men uten mer penger fra Stortinget. Jernbaneverket må selv dekke inn de ekstra utgiftene som kommer i 2013.

— Det må vi ta litt her og litt der, sier informasjonssjef Bakken. På et totalbudsjett på 6,2 milliarder, skal Jernbaneverket klare det, mener han.

Slaktes av statsråden

Ingen i Samferdselsdepartementets politiske ledelse vil kommentere denne saken, men viser til brev som er sendt. Og det er heftig nok.

I revidert budsjett skriver Marit Arnstad til Stortinget:

«Prosjektet ble satt i gang og er gjennomført på et altfor dårlig plangrunnlag. Kostnadsstyringen i prosjektet har også vært for dårlig. Ut fra erfaringene i dette prosjektet har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om omgående å sette i verk tiltak for å bedre planlegging og kostnadsstyring i andre nye prosjekt.»

I et brev til Jernbanetilsynet i april skrev statsråden om vossesaken:

«Problemene oppstår når den reelle risikoen er underkommunisert, ikke er ivaretatt i kostnadsrammene og i prosjektstyringen, og når Jernbaneverket har inngått eller inngår forpliktelser uten tilstrekkelige fullmakter.»

voss4.jpg
RUNE SÆVIG