Rieber & Søn-konsernet sier deres største verdi er kunnskapen om norsk smak. Den nye Rieber-sjefen skal utnytte kunnskapen til å selge mer. For fjorårets resultat endte på nesten halvparten av året før.

Utvikler ny mat

— Det er klart at alle selskap trenger vekst for å utvikle seg. Det skal også være Rieber-konsernets hovedfokus fremover. Konsernet har vært modige og vokst gjennom oppkjøp. Nå må vi satse mer på å utvikle nye produkter innenfor egne merker. Det innebærer at vi også må tåle å feile, sier Frank Mohn, som fra mandag skal lede det tradisjonsrike bergensselskapet videre. Toro-produktene er konsernets mest kjente merkevare, og er sannsynligvis det merket Mohn vil sette fart på.

- Betyr det at du mener Rieber-konsernet har vært for trege til å tilpasse seg nye trender innen for eksempel middagsmat som bare kan varmes opp. Her var jo konkurrentene langt raskere?

— Det er vanskelig å kommentere enkeltkategorier. Men det er klart at satsingen på nyutvikling innebærer at Rieber ønsker å være først ute med nye produkter og konsepter, sier Mohn.

Sunn og kjapp

Den nye konsernsjefen trekker frem den dype forståelsen av den norske smaken som selskapets store styrke.

— Siden 50-tallet har vi omsatt kunnskapen om forbrukernes behov til svært suksessrike produkter. Jeg er trygg på at vi også skal vokse videre med grunnlag i disse erfaringene, sier Frank Mohn.

De norske forbrukerne vil ha stadig kjappere mat. Suppeposer tar gjerne for lang tid. Men konsernsjefen understreker at det ikke bare er innenfor kjappmaten de skal vokse. Trenden er også større interesse for å lage mat, gjerne fra grunnen av. Her skal Riebers produkter spille en rolle som basisvarer. Slikt som saus eller kraft til bruk for hjemmekokkene.

Spart seg til fant?

Den avtroppende konsernsjefen Patrik Andersson etterlater seg et lite lystelig regnskap. Salgssvikten på Toro-supper og sauser har vært så kraftig som 10 prosent i fjor høst, målt mot året før. Et av de store spørsmålene er om dette er en langvarig trend i markedet, eller om det er andre årsaker til at salget sviktet. Internt i selskapet er det flere som hevder at et innsparingsprogram som er gjennomført de siste årene, har gått for langt. Og at innsparingsfokuset har gjort at selskapet har flyttet oppmerksomheten bort fra forbrukere, kunder og utvikling av nye, moderne produkter.

I januar ble det klart at 80 ansatte måtte gå både i produksjonen og i salgsapparatet, på grunn av de dårlige salgstallene.

— Det er gjort mange gode grep de siste månedene, både gjennom utvikling av nye produkter som snart kommer på markedet og gjennom besparelser. Dessverre synes ikke disse tiltakene i regnskapet vårt ennå, sier Frank Mohn, som mener innsparingene vil ha en positiv effekt på sikt.

Veksten i Norge

Den alvorligste salgssvikten har skjedd i Norge. Men både i Sverige og Polen er konsernet i vansker. Den nye konsernsjefen mener det er naturlig å se på hvilke land Rieber & Søn skal være i fremover.

— Uansett er det viktigst at vi gjør det bra i Norge. Det er vårt hovedmarked. For øvrig må vi vurdere hvor vi har de beste forutsetningene for å vokse, og konsentrere kreftene der, forklarer Mohn.

Snakker med kjedene

Rieber-konsernet har også fått smake makten til de store matvarekjedene. På hver sin side kjemper produsenter som Rieber & Søn og matvarekjedene en kamp om hvem som skal ha mest igjen av kronene som omsettes i norske matvarebutikker. I fjor høst ble Rieber-eide Lierne Bakeri kastet ut av hyllene til butikkene i NorgesGruppen, den aller største av matvarekjedene. Ikke fordi produktene var dårlige, men fordi Rieber ble anklaget for å være for dominerende.

- Hvordan ser du på kampen med matvarekjedene?

— Vi er helt avhengige av matvarekjedene for å få solgt våre produkter, på samme måte som at kjedene trenger sterke, gode merkevarer for å tiltrekke seg kundene. Noe av det første jeg gjør, er å møte matvarekjedene for å forstå hva som er viktig for dem. For oss begge er det helt nødvendig å skape vekst. Da blir det også lettere å fordele kaken, sier den nye Rieber-sjefen.

RIEBER.JPG