— Dommeren har ikke skjønt hvordan kontraktene fungerer. Vi står på videre og vil anke, sier daglig leder Tom Greni i Ricks.

Torsdag formiddag fikk han en dom i hende som konkluderer med at Ricks kastes ut fra utestedene de driver på restauranthuset Zachariasbryggen i Bergen.

Les vår store artikkel om Zachen-striden her.

Dette gjelder Pianoclub Zachariasbryggen, Wave Fun Pub, Flying Dutchman, Sun Z Bar og Bryggekanten Restaurant. Ricks er gjennom datterselskapet Utsikten Restaurantdrift den suverent største leietakeren på Zachariasbryggen, og leier tilsammen 1100 kvadratmeter.

Uenig med dommeren

Bakgrunnen for at Ricks nå kastes ut, er ifølge dommen at de ikke har stilt en leiegaranti overfor huseier Knut Jørgen Hauge i selskapet Zachariasbryggen AS. Ricks mener de ikke er pliktig til å stille en slik garanti på grunn av mangler ved huset.

— Lokalene skal være overlevert etter en spesifikk standard. Det er ikke gjort her, sier Tom Greni.

Det argumentet kjøpte ikke retten.

«Retten har ikke vært i faktisk eller rettslig tvil om at Zachariasbryggen AS hadde hevingsrett, og finner at dette fremstod som åpenbart», skriver tingrettsdommer Anne Horn.

65 ansatte

Konklusjonen ble dermed at Ricks datterselskap Utsikten Restaurantdrift AS må flytte ut av samtlige lokaler de leier på Zachen, samt betale saksomkostninger på 68.900 kroner.

— Dommeren har bokstavtolket at det skal stilles en garanti, uten å ta hensyn til at overleveringen av lokalene også må være i tråd med kontrakten, sier Greni.

Av dommen fremgår det at det er et stort antall ansatte på Zachen som vil bli påvirket av rettsavgjørelsen:

«At Utsikten Restaurantdrift AS har 65 ansatte som rammes av fravikelsen, kan retten ikke se medfører at saken står i en annen stilling.»

- Dette er bare støy

Haakon Ben Schrøder er rådgiver for Zachen-eier Knut Jørgen Hauge. Han var ikke kjent med dommen da BT først ringte ham. Etter få minutter ringte han tilbake.

— Dommen er veldig fersk, og vi må lese premissene i den. Samtidig er vi veldig glad for å få medhold i retten, sier Schrøder.

Ricks-sjef Tom Greni vil altså anke, og sier at striden på Zachen uansett vil avgjøres før spørsmålet om utkastelse er endelig avgjort av retten.

— Hauge er ute av huset lenge får dette kommer til endelig doms. Dette er bare støy, sier Greni.

— Dette får stå for Grenis regning. Vi forholder oss til formelle prosesser, sier Haakon Ben Schrøder.

Gjeldsforhandlinger

Huseier Knut Jørgen Hauge har selv sine problemer å stri med. For en måned siden kastet han inn håndkledet og overlot styringen av huset til banken. Hauge viste til personlig slitasje og skrev følgende i en pressemelding:

«Det vises i den forbindelse til konfliktnivået ved Zachariasbryggen og det huseier betrakter som i utgangspunktet unødvendige og langvarige rettsprosesser, som kan pågå i ytterligere to år.»

Kort tid senere ble det åpnet gjeldsforhandlinger. Oslo-advokat Jo Rodin skal styre disse. En gjeldsforhandling gir et selskap midlertidig beskyttelse mot konkurs og tvangsforretninger.

Kemneren i Bergen har tidligere fått gjennomslag for å tvangsselge Zachariasbryggen på grunn av manglende betaling. Dette er nå satt på hold mens gjeldsforhandlingene pågår de neste tre til seks månedene.

Ifølge Rodin har Zachariasbryggen AS en samlet gjeld på rundt 270 millioner kroner, hvorav bankgjelden skal være på 240 millioner.

HUSEIER: Knut Jørgen Hauge vant frem i tingretten i kravet om å kaste ut Ricks fra Zachen.