Sønsteby, er ikke i tvil. Hensynet til miljø og energi tvinger oss til å ta ny informasjonsteknologi i bruk nå.

– I dag må bedrifter være bevisste, la seg miljøsertifisere og bidrar til energibesparelser og redusert utslipp av CO2. Om et par år blir det lovpålegg. Da har du ikke noe valg, var Sønstebys budskap til fire hundre kunder i Grieghallen i går. Atea ASA, tidligere Merkantildata og Ementor, er et av de store IT-selskapene med over 4000 ansatte i Norden og Baltikum. De har 14 kontorer og 900 ansatte i Norge.

– Vi må løse krisene

– Verden opplever i dag kriser som vår generasjon må løse. Det innebærer at vi blir nødt til å bruke langt mer bærekraftige løsninger på hvordan vi transporterer og tilgjengeliggjør oss selv, varer og tjenester. Det spesielle er at vi i dag har løsninger i ny teknologi, men hittil har vi vært konservative med hensyn til å ta dem i bruk. Det har vi ikke råd til lenger, sier Sønsteby.

Det er tre forhold som gjør at konservative og proteksjonistiske holdninger nå er på vikende front. Finanskrisen, miljøforståelse og ikke minst en endring av den profil ledere ønsker å ha.

– Fra å være opptatt av et image som en som var på farten hele døgnet med stresskoffert, er det nå inn å vise at du som leder er opptatt av fritid og familie, sier Sønstebø.

Videotelefon har lenge vært et klart alternativ til å forflytte mennesker fysisk. De siste to årene har denne form for kommunikasjon tatt skikkelig av. De teknologiske løsningene, med høyoppløsning på overføringer, er rimelige og overbevisende.

Kutte 20 prosent jobbreiser

Undersøkelser viser at vi umiddelbart kan redusere jobbrelatert reising på verdensbasis med 20 prosent. Det er tall som betyr noe i klimasammenheng.

Innen undervisning, kunnskaps— og nyhetsformidling blir man ifølge Sønsteby tvunget til å anvende de mulighetene ny teknologi byr på.

– Jeg har mye til overs for den gamle papiravisen. Vi har bare ikke lenger råd til den i et miljøperspektiv når spredning av kunnskapen kan skje på en langt mer bærekraftig måte via internett. Det er helt unødvendig å bruke energikrevende produksjon, papir og forurensende distribusjon, sier Sønstebø, som ikke er redd for avisenes fremtid.

– Med den økte tilgang vi har til informasjon, ser jeg for meg at jeg i fremtiden komme til å betale for flere digitale aviser – de jeg føler makter å sortere informasjon best for meg. Ikke glem at vi har god råd til å kjøpe det vi har bruk for.

Han mener også at salg av musikk er et eksempel på konservative holdninger.

– Det skal i år selges 100.000 CD-er med Sissel på Coop. Det betyr at folk skal kjøre til Coop, CD-er skal produseres og fraktes ut. Helt unødvendig når varen kan leveres over internett til en brøkdel av prisen – uten noen forurensning.

Atea investerte i fjor selv 2,5 millioner kroner i videokonferanseutstyr på sine 14 kontorer i Norge.

– Så langt i år har vi spart 5,1 millioner kroner bare i reisekostnader. Arbeidstid, ulempebesparelser og samfunnsgevinster i forhold til CO2 kommer i tillegg, sier Sønsteby.