Knut Jørgen Hauge har stort sett hatt problemer siden han i 2005 overtok restauranthuset Zachariasbryggen i Bergen for 110 millioner kroner.

Han har kranglet både med sin forrige, store leietaker, KJS, og er nå i konflikt med den nye, Ricks Gruppen.

Nå er Hauge lei.

— Personlig slitasje

Ifølge en e-post til BT fra Hauges medierådgiver, Haakon B. Schrøder, har Hauge gitt sin bankforbindelse beskjed om at han vurderer å trekke seg ut av virksomheten med bakgrunn i personlig slitasje.

"Det vises i den forbindelse til konfliktnivået ved Zachariasbryggen og det huseier betrakter som i utgangspunktet unødvendige og langvarige rettsprosesser, som kan pågå i ytterligere to år", står det i e-posten.

BN Bank opererer nå som factoring-leverandør for Hauges selskap. Det betyr at det er BN Bank som står for innkreving av utestående fordringer.

Festekontrakt går ut i 2015

Samtidig som han har kranglet med leietakere, har Hauge slitt med usikkerheten rundt det faktum at han ikke eier tomten bygget står på. Den er eid av Bergens to store eiendomskonger; Geir Hove og Tom Rune Pedersen.

Les vår store artikkel om Zachen-striden her

Hauge har en festekontrakt som går ut i 2015. Partene har brukt mye tid i retten på å finne ut hva som skjer dersom de ikke blir enige om en ny kontrakt.

Denne usikkerheten har gjort det svært vanskelig for Hauge å selge bygget som han skal ha brukt over 100 millioner på å pusse opp siden han kjøpte det.

Skylder 251 millioner kroner

Når Hauge sier at han vurderer å trekke seg ut fra Zachen, er det i utgangspunktet to muligheter.

Han kan selge bygget, slik planen har vært hele tiden. Hauge ønsket helt fra begynnelsen av å øke verdien på Zachariasbryggen gjennom å utvikle og bygge om stedet, for deretter å selge seg ut med gevinst. Spesielt striden med tomteeierne har gjort dette vanskelig, og Hauge har tidligere forsøkt å få solgt bygget uten hell.

Et annet alternativ for Hauge er å selv begjære driftselskapet Zachariasbryggen AS konkurs, altså å melde oppbud. Andre har tidligere forsøkt å begjære ham konkurs, uten hell. Ifølge de siste tilgjengelige regnskapene, fra 2011, hadde selskapet en samlet gjeld på 251 millioner kroner.

Knut Jørgen Hauge ønsket onsdag ettermiddag ikke å kommentere saken overfor BT.