Hva stod det egentlig på maten du nettopp kastet i bosset fordi den var utgått på dato? «Best før» eller «siste forbruksdag»? For mange forbrukere er begge disse begrepene synonymt med for gammel mat. Og dermed går varene rett i søpla.

Kaster fin mat

— Tre av fire mellom 25-39 år oppgir at de kaster maten hovedsaklig fordi den er utgått på dato. Men det viser seg at mange mener maten er uspiselig når best før-datoen er passert. Våre undersøkelser viser at varene kastes selv om de helt fine å spise, sier Ole Jørgen Hanssen, professor ved Østfoldforskning og Universitetet for Miljø- og biovitenskap.

Særlig syrnede melkeprodukter som rømme og yoghurt blir kastet selv om varene holder seg i 2-3 uker etter best før-datoen. To av tre kaster likevel produktene når datoen er passert.

Bruke sansene

Ut i fra spørreundersøkelser fastslår professoren at det er generasjonsforskjeller i holdningene til datomerkingen, og når maten ikke kan spises.

— Eldre folk er oppvokst med slaktebutikker. Uten prepakkede produkter har de lært seg å bruke sansene til å bestemme om maten er spiselig eller ikke. Det er ikke tilfelle for de yngre. Halvparten så mange i aldersgruppen 60 + oppgir utgått dato som hovedårsak til at de kaster mat. Mens det i aldersgruppen 25-39 år er over 70 prosent som oppgir utgått dato som hovedårsak til at maten går i søpla, forteller professoren.

Undervurderer

Samtidig kan forskerne påvise at folk ikke er ærlige på hvor fersk mat de kaster. I spørreundersøkelsene svarte 20 prosent at de kastet ferske bakervarer og friske frukt- og grønnsaker. Mens når avfallsekker i Hallingdal og Fredrikstad ble undersøkt fysisk, fant man fersk bakst, frukt eller grønnsaker i 80 prosent av avfallssekkene.

— Men varer merket med «siste forbruksdato» skal man vel helst ikke spise?

— Så lenge det står siste forbruksdato skal man være forsiktig med å spise et produkt etterpå. Men generelt sett burde folk læres opp i å bruke lukt- og smakssansen langt mer for å finne ut om en vare fortsatt holder den kvaliteten den skal. Slik folkeopplysning ville vært et av de viktigste tiltakene for å redusere kasting av matvarer, sier Ole Jørgen Hanssen.

Kaster du mat som har utløp på «best før»-merkingen?