Utenlandske selskaper opprettet i fjor 137000 nye arbeidsplasser i europeiske land, viser en studie utført av det internasjonale revisjons— og rådgivningsselskapet Ernst & Young.

Storbritannia og Frankrike trekker flest prosjekter og nye jobber når utenlandske selskaper etablere virksomhet utenfor hjemlandets grenser.

Utlendingene vendte tilbake til Europa i fjor etter nedgangsperioden under finanskrisen i 2008 og 2009. I antallet prosjekter økte de direkte utenlandske investeringene i europeiske land med 14 prosent fra 2009 til 2010.

Prosjektene og de investerte summene var mindre og antallet nye jobber som hvert prosjekt ga var færre enn tidligere og sammenlignet med investeringer i andre deler av verden.

Globalt var det en vekst i investeringene på 0,7 prosent i fjor, men forskjellene mellom de ulike verdensdeler var svært stor. Over halvparten av de direkte utenlandske investeringene skjedde i de nye vekstøkonomiene i verden, med Kina i spissen.

Til tross krisen er Irland fortsatt et attraktivt land for utenlandske selskaper på grunn av lav selskapsskatt og høyt utdannet arbeidskraft. De utenlandske investeringene økte med 36 prosent samtidig som landets regjering ble tvunget til å søke om krisehjelp fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF) for å håndtere gjeldskrisen.

Men utlendingene skyr de andre kriselandene i eurosonen i EU - Spania, Portugal og Hellas- som hadde nedgang i de utenlandske investeringene i fjor.

I forbindelse med denne undersøkelsen har Ernst & Young fått svar fra 800 toppledere som samlet vurderer Europa som det mest interessante område å foreta investeringer etter Kina. 38 prosent vurderer Kina som mest lokkende, mens 35 prosent oppgir Europa.

82 prosent av de spurte oppgir høyt kvalifisert og talentfull arbeidskraft som Europas fremste konkurransefortrinn globalt.

  • Europa konkurrere med raskt fremvoksende økonomier som både søker utenlandske investeringer, og som i økende grad investerer i egne land. For at Europa fortsatt skal tiltrekke seg globale selskaper må verdensdelen både satse på å tilby konkurransedyktige økonomiske rammebetingelser og investere i å bygge opp en godt trent og nyskapende arbeidsstyrke, sier Mark Ottey som leder Ernst & Young i Europa, Midtøsten, India og Afrika.

Lavere skatt og lavere arbeidskostnader rangeres som de to viktigste tiltakene, eller rammebetingelsene, for å gjøre Europa enda mer attraktiv for utenlandsk kapital.

Det som taler mot å satse i Europa er den lave økonomiske veksten, høyt skattenivå og den store statsgjelden i flere av landene.

Andre funn fra undersøkelsen er:

  • Nesten halvparten av antallet nye utenlandske prosjekter i Europa i fjor var i salg og markedsføring og 27 prosent var i industriproduksjon.
  • 44 prosent av de nye investeringene var utvidelse av eksisterende virksomhet og 15 prosent gjaldt oppkjøp.
  • De mest attraktive europeiske byene som trekker til seg flest utenlandske etableringer er London, Paris og Berlin.
Kartet viser de ti landene i verden hvor utenlandske selskaper investerte mest i 2010.