LEIRVIK: Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn.
Havyard

- Aksjer i familieeide selskaper som dette har ofte mindre likviditet enn andre. Selv om de kunne hentet inn fremmedkapital gjennom obligasjoner i banken, når de et helt annet marked på børs. Selskapet blir mer synlig og gjennomsiktig, noe som er positivt, sier Stemland fra Seabrokers Stavanger.

Forventer god gevinst

Familieselskapet Havila Holding eier i dag 83 prosent av Havyard Group. Hvis børsnoteringen går etter planen etter påske ønsker Sævik og familien å selge seg ned til 35 prosent.

Det vil ifølge Dagens Næringsliv (DN) kunne gi en gevinst på mellom 500 og 600 millioner kroner, gitt at innprisingen havner i overkant av en milliard kroner.

Offshoregründeren Sævik ønsker ikke å spekulere i verdier, men innrømmer at anslaget ligger i nærheten av det han ser for seg.

- Vi forventer at slike tall helt klart kan være oppnåelige, og kanskje vel så det. Vi har god omsetning, brukbare marginer og store ordrer både i år og neste år, forteller Sævik.

- Riktig tidspunkt

Havyard Group har hatt en kraftig omsetningsvekst fra en halv milliard til to milliarder kroner siden oppkjøpet fra Kværner i 2000. Prislappen den gang var på 92 millioner kroner, ifølge DN.

De siste fem årene har selskapet med sine 700 ansatte tjent over 700 millioner kroner.

- Et forsøk på børsnotering må man jo gjøre når ting ser bra ut og ikke dårlig. For oss er dette det riktige tidspunktet for å tenke børsnotering, sier Sævik.

Havyard Group går i dag på kontrakter med alt ifra indiske og nigeranske, til danske og islandske rederier.

- Rent bransjemessig er vi positive til alt som kommer på børs. Vi tror også det er et sunt valg av Havyard. En notering vil gi selskapet en gjennomprofesjonalisert profil,fordi det tvinger dem til å være mest mulig konkurransedyktige, sier skipsmegler Tord Stemland fra Seabrokers.

Kan rette seg mot London

- Hvis noteringen dras i havn, hvilken risiko vil investorene møte med Havyard?

- Man kan selvfølgelig spekulere i alle former for risiko, men for verft er markedsrisikoen hovedsaklig delt i to. Du har finansieringsrisiko ved nybygg, eller at klientene ikke klarer å gjøre opp for seg. Men generelt sett tror jeg det er en moderat risiko.

Havyard er mindre eksponert for den tradisjonelle verftsindustrien enn tidligere.

VIL RINGE IGJEN: Per Sævik ringer i bjellen i det Havila Shipping ASA ble notert på Oslo Børs i 2005. Til venstre hans ene sønn og administrerende direktør Njål Sævik.
Cornelius Poppe/SCANPIX

Nå er selskapet et maritimt teknologi- og innovasjonskonsern, som driver med alt ifra skipsdesign og skipsutstyr til nybygg fra eget verft.

Sævik forteller at hans rådgivere i Fearnley Securities ser for seg at selskapet også kan være interessant for Londonmarkedet.

Det er Stemland enig i.

- Vi merker stor interesse fra UK-klienter på byggingen av norsk tonnasje. Havyard er jo en av de fremste i verden på det de holder på med. Selv har jeg fulgt dem i flere år og det er på høy tid at de gjør noe som dette.

Familiekapitalen vil vokse

I slutten av denne måneden går søknaden fra Havyard Group til Oslo Børs. Salgsarbeidet vil starte en gang i mars, men børsnoteringen kan havne i det blå hvis markedet ikke tilfredsstiller den forventede prisingen.

- Men uten å gå inn på detaljnivå, så mener jeg at resultatene vi har hatt de siste årene og fremover i 2014 og 2015 skal reflekteres i en brukbar verdi, sier Sævik.

Familieselskapet er allerede majoritetseiere i Havila Shipping som er notert på Oslo Børs. Sævik-familien sitter også på en del eiendom og er tungt inne i den maritime næringen.

- Hvis vi lykkes kan det være andre ting å kikke på. Jeg kan ikke si noe mer spesifikt enn at det gir oss mulighet til å vokse på andre områder, sier Sævik.