– Noen arbeidsgivere kjenner ikke godt nok til reglene om hva ungdommen har krav på. Det er også noen som kan reglene godt, men som likevel velger å utnytte ungdommen, sier Robert Hansen, ungdomsrådgiver i Landsorganisasjonen i Norge (LO).

**Les også:

Dette har du krav på**

Hvert år oppdager LOs Sommerpatrulje at så mye som 20 prosent av ferievikarene de besøker ikke har ordnede lønns— og arbeidsvilkår. De besøker årlig 4500 bedrifter for å sjekke sommervikarenes arbeidsforhold.

Vanskelig å kreve

Hansen sier at tre problemer er gjennomgående i samtaler med unge arbeidstakere:

  • Lønn ved sykdom. Enkelte får ikke dette, og er kanskje ikke klar over at de har krav på det hvis de har arbeidet lenge nok.
  • Overtidstillegg. Mange arbeider mer enn de skal, uten at de får utbetalt overtidsbetaling.
  • Avtalt arbeidstid. Enkelte steder sendes ferievikarer hjem etter for eksempel to timer, selv om avtalt arbeidstid er fem timer. Mange får da betalt for to timer, selv om de ifølge Hansen har krav på lønn for fem timer.– Det er vanskelig for en ungdom å gå inn til en voksen og stå på kravene. Det er ikke mange som gjør det, sier Hansen. Han sier at enkelte ungdommer går glipp av tusener fordi de ikke kjenner til rettighetene, eller ikke tør å flagge dem.

Mange henvendelser

Også i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) får de mange henvendelser fra unge arbeidstakere. Primært er det lønns- og arbeidsvilkår som tas opp med dem. Leder i hovedorganisasjonen, Tore Eugen Kvalheim, synes det er viktig at ungdommen selv setter seg inn i hva de har krav på som arbeidstakere.

– Ungdom er en sårbar gruppe. For det første er mange i sitt første møte med arbeidslivet. Da er det særdeles viktig med et godt inntrykk. For det andre er mange veldig entusiastiske i en ny jobb, og faren for at man skal bli utnyttet er til stede, sier han. Det er Hansen i LO enig i.

– Det er synd at enkelte ungdommer får en dårlig opplevelse av deres første møte med arbeidslivet. Voksne mennesker som arbeidsgivere og daglig ledere sitter med et vesentlig ansvar, og jeg skulle ønske at de hadde sett verdien av at unge mennesker får et bra første møte med arbeidslivet, sier Hansen

9 av 10

Også i Arbeidstilsynet har de inntrykk av at mange unge ikke vet hva de har krav på, og at mange derfor går glipp av rettigheter som for eksempel overtidstillegg, feriepenger og skriftlig kontrakt.

– Unge arbeidstakere er et satsingsområde hos oss, sier seniorrådgiver Per Olav Hernes, Direktoratet for arbeidstilsynet. De er pr. i dag tilgjengelige på telefon og internett, men arbeider nå med å se om også andre plattformer kan være aktuelle. Deriblant YouTube, Twitter, Facebook og chatprogram.

Nær 1000 medarbeidere i LOs Sommerpatrulje reiser rundt i en uke for å besøke arbeidsplasser som bruker ferievikarer. Ifølge ungdomsrådgiver Hansen er 9 av 10 ungdommer innom arbeidslivet i løpet av året. Mange av disse i sommermånedene. Hansen råder dem til å stå på kravene.

– Det beste arbeidstakeren kan gjøre er å stå på kravene. Hvis ingen sier fra, og arbeidsgiveren får skalte og valte med 16, 17 og 18-åringer, så opplever de bare at det fortsetter, sier han. For å kunne stå på kravene må de kjenne til hva de har krav for, sier Kvalheim i YS:

– Ungdom står bedre rustet til å ta opp lønns- og arbeidsvilkår med arbeidsgiveren sin, hvis de selv har satt seg inn i lover og regler.

Fædrelandsvennen/Bergens Tidende

**Les også:

Dette har du krav på |

Forventer å bli tatt vare på**

HOLDER PRODUKSJONEN I GANG: Kim Pham er en av 30 ferievikarer som skal være med å holde produksjonen i gang hos Hennig-Olsen i Kristiansand i sommer.<br/>Les også: <a href="http://www.bt.no/okonomi/article857991.ece">Forventer å bli tatt vare på</a>
Lars Hoen
VANSKELIG Å STÅ PÅ KRAVENE: – Det er vanskelig for en ungdom å gå inn til en voksen og stå på kravene, mener Robert Hansen, ungdomsrådgiver i Landsorganisasjonen i Norge (LO).
SJEKK RETTIGHETENE: Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Tore Eugen Kvalheim, synes det er viktig at ungdommen selv setter seg inn i hva de har krav på som arbeidstakere.
Scanpix