Avaldsnes er en del av det som for noen uker siden ble omtalt som det største funnet siden 1980-tallet, og blant de ti største som noen gang er gjort (Avaldsnes og Aldous Major South), på norsk sokkel. De samlede anslagene var den gang at funnet ville gi mellom 0,5 og 1,2 milliarder fat olje.

Det samlede anslaget er nå , og estimert til å være mellom 1,2 og 2,6 millarder fat olje.

— Våre andre store felt har gitt oss olje i 40 år. Dette nye funnet vil rett og slett utvide oljealderen i Norge, sier Saltvedt til Aftenposten.no.

Enorme verdier

Hun synes det er utfordrende å estimere verdien i kroner og øre på det nye oljefunnet.

— Det er nesten umulig å si noe om dette, fordi du da må forutsette oljeprisen de nærmeste 40 år og trekke fra produksjonskostnadene ved å hente opo oljen.

Prisen på et fat nordsjøolje har variert voldsomt bare de siste 20 år (se faktaboks).

Men dersom man bruker en oljepris på 100 dollar fatet (dagens pris er: 103,48) og dagens dollarkurs (5,84) vil 2 milliarder fat olje utgjøre 1168 milliarder kroner.

Det er er 1.168.000.000.000 kroner.

Dette er altså salgsverdien av oljen dersom funnet viser seg å ligge omtrent midt i anslaget på 1,2 til 2,6 milliarder fat.

Hvor mye av dette som kommer Norge til gode, avhenger av kostnadene med å utvinne oljen. Men også utvinningskostnadene vil i høy grad komme norsk næringsliv og norsk statskasse til gode, gjennom ringvirkninger i norsk næringsliv.

Mye penger er det uansett snakk om for statskasse og oljefond:

— Inntektene vil ha mye å si for den norske stat og Oljefondet. Det vil sikre pensjonsforpliktelsene fremover, sier Saltvedt.

- Riktig politikk

Statssekretær Per Rune Henriksen, i Olje- og energidepartementet, er svært glad for oppjusteringene av oljeestimatene i Avaldsnes.

— Det er først og fremst gledelig at så store ressurser blir funnet og det viser at det fortsatt er store muligheter i områdene sør i Nordsjøen. Samtidig bekrefter det at vår politikk med å få flere selskaper inn på sokkelen har vært en riktig politikk, sier han.

- Hvor viktig er dette funnet økonomisk sett for Norge?

— Det er veldig viktig. Vi har ikke tall på hvilke verdier dette vil generere ettersom det ligger så langt frem i tid, men det er snakk om enorme summer.

Si din mening i kommentarfeltet under!