Innen midnatt 12. august (natt til mandag) kan du binde studielånsrenten til tidenes laveste nivå. Lånekassen tilbyr 2,280 prosent for tre år, 2,379 prosent for fem år og 2,771 prosent for ti års bindingstid. Den flytende renten ligger nå på 2,575.

Men, til tross for at studielånsrenten aldri har vært nærmere 0-tallet, er det få som biter på fastrente-tilbudet. Ifølge Lånekassen hadde drøyt 6300 personer søkt om fastrente innen klokken 19 den 12.august. I oktober 2011 var det hele 105.000 personer som bandt renten. Da lå den på 3,65 prosent for fem års bindingstid.

274.000 har mulighet til å binde renten denne gangen, mens om lag 176.000 av kundene har fast rente.

Burde revurdere

— Det overrasker meg at så få velger fastrente med dette gode tilbudet. Det er sjelden at den faste renten er lavere enn den flytende. Dette er et eksepsjonelt godt tilbud. Jeg mener langt flere burde vurdere å binde studielånsrenten for de neste ti årene, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB og programleder for Luksusfellen.

- Hvorfor det?

— Det lønner seg å ha studielån. Det er et svært gunstig lån med lavere rente enn for eksempel boliglån. Det kan slettes eller ettergis dersom du blir varig ufør, og ingen arver det dersom du dør. Det er også veldig fint å ha en forutsigbar økonomi i ung alder når man kanskje skal etablere seg på boligmarkedet og har boliglån i tillegg, sier Sandmæl.

- Hvorfor tror du så få har valgt fastrente?

— Renten har jo bare gått ned de siste årene så folk tenker kanskje at den vil gå ytterligere ned, men folk bør tenke på at vi er veldig nært null nå, sier Sandmæl.

Billigste lånet

Lånekassen setter prisene litt annerledes enn en vanlig bank. Den billigste boliglånrenten til blant annet Fokus bank er 3,35 prosent for 3 år. På fem år er 3,36 prosent det beste de kan tilby ifølge NA24.

Fastrenten i Lånekassen er basert på observasjoner av statsobligasjoner. Norge har for tiden høy kredittverdighet og kan låne penger til en lav rente, noe Lånekassens kunder nyter godt av i form av rimeligere lån.