— HADDE VI HATT MER TID og færre begrensninger, kunne vi funnet ut det aller meste om de seks personene dere ba oss sjekke. Vi fant flere interessante ting på alle seks som vi gjerne skulle sett nærmere på, men som vi ikke hadde mulighet til på den korte tiden vi hadde til rådighet. Blant annet irriterte det oss at vi ikke fant ut hvem som er Trine Eilertsens kjæreste, sier fagmedarbeider André Verløy på Institutt for journalistikk.

Verløy utførte søkene sammen med sin kollega Ståle de Lange Kofoed. Begge er eksperter på research på nett, og holder kurs om dette for journalister landet rundt.

At søkeekspertene ikke fant ut hvem som er kjæresten til sjefredaktør Trine Eilertsen, er ingen tilfeldighet.

— Hvem jeg er kjæreste med, hvem jeg bor sammen med og hvem som er familien min har jeg bevisst passet å ikke si noe om i intervjuer eller føre opp på profilen min i sosiale medier. De rundt meg er ikke offentlige personer, og har ikke selv oppsøkt offentligheten. Det at søkeekspertene heller ikke fant det, viser at det går an å ta kontroll over hva slags informasjon som er tilgjengelig om deg på nett, sier Trine Eilertsen.

— Vi skulle nok ha funnet det ut hvis vi hadde hatt mer tid, men søkene vi rakk på Eilertsen på en time viser at hun har vært svært bevisst. I intervjuer nevner hun gjerne at hun har en bror, men bruker aldri navnet hans, sier Verløy.

SØKEEKSPERTENE VISSTE svært lite om de seks personene de skulle sjekke i forkant. Begge kjente navnene til Trine Eilertsen og Anders Nyland, og visste at de var sjefredaktører i hver sin avis, men ellers visste de ingenting om dem. De andre kjente de ikke til.

— Det første som dukket opp da vi søkte på Isabelle Pedersen, var noen svært lettkledde bilder som ved første øyekast kunne se ut til å være henne, men som viste seg å være en glamourmodell ved samme navn. Det er en fare ved overflatiske søk, at folk ikke sjekker nærmere og dermed tror at hekkeløperen Isabelle Pedersen har stilt opp på lettkledde bilder, sier Kofoed.

DA BT GA SØKEEKSPERTENE oppgaven med å søke på personene i denne saken, fikk de klare begrensninger. De kunne bare bruke nettet, de kunne bare søke i søkemotorer og databaser som er tilgjengelige for alle, og de kunne bruke maks en time pr. person de sjekket. Hvorfor? Fordi vi ønsket å finne ut hva som ligger tilgjengelig for alle på nett, uten å ha tilgang til spesielle databaser.

— Hva kunne dere ha funnet uten disse begrensningene?

— Uten begrensningene kunne vi lett ha funnet personnummeret til personene, og personnummeret er nøkkelen her. Med det kunne vi ha funnet detaljert informasjon om livssituasjon, tinglyste ektepakter, eiendom og hele fastlegehistorikken til vedkommende, sier Kofoed.

— Og hadde vi hatt bedre tid, kunne vi lest gjennom alt vedkommende har skrevet på Twitter og andre sosiale medier, og dermed fått et godt inntrykk av hva de er opptatt av, hvor de reiser, hva som provoserer dem. Med bedre tid kunne vi også gått grundigere gjennom de åpne delene av Facebook-profilene deres, og dannet oss et bilde av hvem de omgås. Ved å koble opplysninger fra mange kilder, kan man lage seg et ganske komplett bilde av personen. sier Verløy.

BÅDE PÅ Jette Christensen og Ketil Kinden Endresen dukket det opp navn på personer i deres krets i kommunale postjournaler, i forbindelse med søk om støtte til kulturelle prosjekter.

— Slikt er også med på å tegne et bilde av en person og omgangskretsen, sier Verløy.

— Egentlig er det så enkelt at hvis du er veldig opptatt av personvern, bør du ikke være på nett. Rett og slett fordi alt du gjør på nett, legger igjen spor, og de sporene er det mulig å finne, sier Kofoed.

  • Jeg slutter aldri å la meg overraske over hvor ukritisk folk legger ut alt mulig, sier Verløy.

Som erfarne researchere har Kofoed og Verløy kommet over mye rart. Det meste ligger der ute, det dreier seg bare om å koble informasjon fra mange kilder. Det mest absurde de har funnet?

— Uten tvil den gangen jeg gjorde research på en norsk mann i en helt annen forbindelse, og kom over dokumenter som viste at han var dømt for pedofile overgrep i USA, sier Kofoed.