— En feil i overføringen av data fra Verdipapirsentralen til Skatteetaten gjør at mange bankkunder kan få en uventet baksmell på skatten, skriver skattebetaleren.no. Før påske prøvde Verdipapirsentralen (VPS) å overføre data til Skatteetaten, men i overføringen skjedde det en feil.

— Det er 15.391 som ble rammet av denne feilen, og dermed har fått brev fra oss. Det er i hovedsak kunder i Sparebanken Vest og i SR-Bank som er rammet av feilen, sier Gunnar Haug, fagansvarlig for skatt i VPS, til Skattebetaleren.

I brevet oppfordres de som er rammet til å gjennomgå tallene i selvangivelsen ekstra nøye, og selv gjøre de nødvendige endringene. For 3.000 av de berørte skal tallene nå stemme, men det er fortsatt 12.000 som rammes.

Aas, Erlend