Tidligere advokat Odd Arild Drevland ble onsdag tiltalt for bl.a. grovt underslag, grovt bedrageri og dokumentfalsk.

Straffesaken er så langt ikke berammet, men dette vil trolig avgjøres i løpet av kort tid.

Benedikte Høgseth antyder at saken trolig ikke vil gå over mer enn en uke.

— I hvert fall før påske

Ifølge sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy ved Bergen tingrett er det en normal berammingshorisont på tre til fire måneder for straffesaker.

Hun hadde onsdag formiddag ikke lest tiltalten mot Drevland, men fikk gjengitt Høgseths uttalelser om at den neppe ville gå over mer enn én uke.

— For en sak av dette omfang er det et åpent spørsmål om saken kommer inn før jul, men det er i hvert fall realistisk å få den berammet før påske til neste år, sier Bjørnøy.

Forsvarer ikke tilgjengelig

Odd Arild Drevland er gift med bergensordfører Trude Drevland.

Odd Drevlands forsvarer Per Magne Kristiansen er onsdag opptatt i en rettssak, og får ikke kommentert tiltalen mot sin klient før senere på dagen.