Olje— og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja splitter landsmøtet, og det arbeides intens i kulissene for å samle landsmøtet «mest mulig», slik lederen av Hordaland Ap, Sveinung Valle, formulerer det.

I partiprogrammet, som skal gjelde for årene 2013-2017, er det foreslått åpne for konsekvensutredning og at de deretter skal «ta stilling til spørsmålet om petroleumsaktivitet i disse områdene.»

AUF-leder Eskil Pedersen tok dissens og sier nei til konsekvensutredning.

Flikker på Hordalands forslag

Hordaland Ap har gått inn for et kompromissforslag som åpner for konsekvensutredning nå, mens avgjørelsen om en eventuell olje- og gassutvinning skal tas av partiets neste landsmøte i 2015.

Det er uavklart hva landsmøtet vil bli invitert til å stemme over når avgjørelsen skal tas på søndag. Etter det Bergens Tidende erfarer kan resultatet bli en formulering som overlater avgjørelsen til «partimessig behandling». Da vil avgjørelsen bli overlatt til enten sentralstyret eller landsstyret.

Statsminister Jens Stoltenberg understrekte i går gjentatte ganger at det er et totrinns-løp. Å åpne for konsekvensutredning er ikke det samme som å si ja til olje— eller gassutvinning.

— Som olje- og energiminister var jeg selv med på å si ja til konsekvensutredning, men nei til å åpne områdene for utvinning, sier Stoltenberg.

Forsvarer partibehandling

— Er det formelt riktig å overlate oppfølgingen av en faglig utredning, som en konsekvensutredning er, til et landsmøte og ikke til den ansvarlige statsråden?

— Det er et godt spørsmål, men av hensyn til det som skal skje i landsmøtets organer vil ikke jeg si noe om det som folk kan tolke dithen at jeg hat tatt standpunkt.

— Men vil ikke resultatet da bli at landsmøtet saksbehandler et faglig råd, noe som vel er ganske uvanlig?

— Det er jo et politisk spørsmål, sier Stoltenberg som viser til at partiets sentralstyre og stortingsgruppe på 1990-tallet sa nei til å åpne Nordland VII og Skagerraks for oljevirksomhet, etter at det var gjennomført en konsekvensutredning.

AUF er kompromissløse

AUFs mange delegater på landsmøtet benytter taletiden til kraftfulle innlegg i sin kamp for å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og jubelen står hver gang i taket. Men det er svært få som tror AUF kan samle et flertall for sitt nei, så lenge det utarbeides et kompromiss som skeptikere, om ikke AUF, kan tolerere.

Derfor advarer stadig flere mot at de ivrigste tilhengerne av konsekvensutredning kjører sitt eget løp for å få til et så høyt tempo som mulig. Næringsminister Trond Giske var en av dem som i dag offentlig flagget sitt syn på saken for første gang. Til Adresseavisen sier han at «et kompromiss krever at alle beveger seg. Skal vi få til en bred løsning så kan vi ikke ta utgangspunkt i de meningene som ligger i ytterkanten. Jeg mener det er et godt forslag å åpne for konsekvensutredning nå, også sørge for at Arbeiderpartiet på nytt behandler saken før det eventuelt åpnes for oljevirksomhet.»

Delegaten Bjørnar Selnes Skjæren fra Nordland benyttet nettopp anledningen i programdebatten til å dempe konflikten gjennom å strekke ut en hånd, og å forsvare et kompromiss.